NOORDENVELD HEEFT HET FINANCIEEL MOEILIJK

De jaarrekening over het jaar 2019 van de gemeente Noordenveld sluit met een fors negatief resultaat van afgerond € 3 miljoen. Door de vele onzekerheden door het coronavirus wordt er geen Perspectiefnota 2021 uitgebracht, maar een Zomerbrief 2020.

Net als andere gemeenten in Nederland heeft ook Noordenveld nog steeds te maken met tekorten op rijksregelingen zoals de jeugdzorg, WMO en bijstand. Met daarbovenop nog de korting op de algemene uitkering, … Lees meer

lees meer

Provincie investeert 135.000 euro in Drentse digitale winkelstraten

Door de coronamaatregelen valt voor veel winkeliers en horecaondernemers een groot deel van de normale inkomsten weg. Daartegenover stijgen juist de online aankopen. Om de lokale ondernemers in Drenthe te ondersteunen, investeert de provincie Drenthe 135.000 euro in het opzetten of verder uitbouwen van digitale winkelstraten. Dit kan een gezamenlijke website, webshop of platform zijn.Hier “openen” aanbieders per dorp of stad een online winkel waardoor hun klanten lokaal inkopen Lees meer

lees meer

Molenduinbad opent per 2 juni gefaseerd de deuren

Dinsdag 19 mei heeft het bestuur van het Molenduinbad Norg besloten om het zwembad vanaf 2 juni 2020 weer gefaseerd open te stellen voor publiek. In fases worden in elk geval de volgende activiteiten weer opgestart: banen zwemmen, zwemlessen en aquasporten. Voorlopig worden zwemactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen nog niet opgestart. Daarom is er vooralsnog geen therapiezwemmen, zwangerschapszwemmen, Fifty fit en Ouder en Kind zwemmen.

De zwemlessen gaan gefaseerd starten. In … Lees meer

lees meer

‘Corona’ in Drenthe: weinig besmettingen, grote impact


Uit onderzoek van Trendbureau Drenthe blijkt dat de coronacrisis alle inwoners van de provincie Drenthe raakt. Een paneluitvraag onder ruim negenhonderd Drenten laat zien dat de groep die echt in de problemen komt door de coronacrisis in april 2020 relatief klein was, maar dat de meerderheid verwacht dat de veranderingen die zich nu voltrekken nog lang doorwerken. Ondanks het lage aantal besmettingen in de regio raakte in april al één Lees meer

lees meer

Zwembaden in Noordenveld in elk geval komende week nog gesloten


“Hoe organiseer je banenzwemmen als er niet mag worden ingehaald?”

Maandagmiddag 11 mei hebben alle zwembaden in de gemeente Noordenveld overleg gevoerd met wethouder Westendorp van de gemeente Noordenveld over het al dan niet opstarten van de activiteiten en het openstellen van de zwembaden. De conclusie na dat overleg luidt: In elk geval is er de komende week nog geen uitzicht op het openen van de zwembaden in Roden, Peize, … Lees meer

lees meer

Nieuwe noodverordening COVID-19 vastgesteld door Veiligheidsregio Drenthe

In de nieuwe noodverordening zijn maatregelen versoepeld voor buiten sporten en bewegen, buitenzwembaden, bibliotheken, pretparken en dierentuinen en contactberoepen.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 10 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name:

buiten sporten en bewegen … Lees meer

lees meer

GOMOS viert toch een beetje feest met een BINGO!

Tijdens het eerste weekend van juni zou het GOMOS 75 jaar feestweekend plaatsvinden, maar door het Coronavirus is dit verplaatst naar volgend jaar. De voetbalclub is echter van mening dat het 75-jarig jubileum niet geheel voorbij kan laten gaan. 

Daarom organiseert vv GOMOS op zaterdag 6 juni een BINGO! En dat doen ze live op Facebook. Kaarten kun je bestellen bij Jasper Boer via 06-50270884 of . Geef je … Lees meer

lees meer

Diverse regelingen voor ondernemers in de Corona-crisistijd

7 april 2020Ondernemers en zzp-ers die door de coronamaatregelen in financiële moeilijkheden komen, kunnen op onze website diverse ondersteuningsmaatregelen aanvragen.

Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers

Kunt u als ondernemer niet meer in uw levensonderhoud voorzien? Via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uw inkomen vanaf 1 maart 3 maanden lang aangevuld tot het sociaal minimum. U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.

Lening bedrijfskapitaal

Kunt u uw bedrijfskosten niet … Lees meer

lees meer

Een overzicht van bedrijven in Norg en omgeving

Auto Centrum Norg – http://www.autocentrumnorg.nl

Garage Brummel – http://www.garagebrummel.nl

Garage Dorenbos – http://www.dorenbosbv.nl

Pomp- en wasstraat Dorenbos – www.dorenbosbv.nl

Restaurant tafel20 – http://www.tafel20.nl

Cafetaria-restaurant De Baander – http://www.debaandernorg.nl

Dinercafé Norgerhout – www.norgerhout.nl

Te Plek Catering – http://www.teplek.nl

Bospaviljoen De Norgerberg – http://www.norgerberg.nl/restaurant

Café Zaal Slijterij Zwaneveld – www.cafezwaneveld.nl

Natuurplaats Noordsche Veld – http://www.denatuurplaats.nl

Grand Café Hotel Karsten – http://www.hotelkarsten.nl

Restaurant ’t Wapen van Norg – http://www.wapenvannorg.nl

Bakkerij van Esch – … Lees meer

lees meer