Vlindertuin

Noordsche Veld

Norgerholt

Norger Esdorpenlandschap

Hunebed bij Westervelde

Fochteloerveen

NATUUR / LANDSCHAP

  • VLINDERTUIN NORG (Norg)
  • NORGERHOLT (Norg)
  • NATUURPAD NORG (Norg)
  • NOORDSCHE VELD (Norg)
  • FOCHTELOERVEEN (Veenhuizen)
  • HUNEBEDDEN (Diverse plaatsen)

VLINDERTUIN NORG

IVN’ers uit Norg hebben een vlindertuin ingericht. Deze ligt in het centrum van Norg achter Café-zaal Zwaneveld, Oosteind 33. Het is een vrij toegankelijke tuin van ruim 1700 vierkante meter. Omdat het terrein mooi beschut ligt, is het bijzonder geschikt voor vlinders. De houtwal met veel hulst en enkele eiken breken de wind. De lange hagen in de tuin zorgen voor een prettig microklimaat. In de verschillende borders staan struiken en planten die vlinders aantrekken. De kleurige fladderaars vinden er hun voedsel of zetten hun eitjes af tegen stengels en bladeren. Ook in en rond de vijver staan vlindervriendelijke planten, evenals in het moerasgedeelte.

Bij het onderhoud van de vlindertuin wordt de natuur zoveel mogelijk ontzien. Dat betekent beslist geen gif spuiten, maar ook geen kunstmest, geen geschoffel en geen grote onderhoudsbeurten in het voor- en najaar. Een deklaag tussen de planten en compost van de eigen composthoop houden de bodem in conditie.

Veel insecten profiteren van dit onderhoud en de gekozen beplanting. Eerst en vooral de vlinders, maar zeker ook andere bloembezoekers zoals bijen, hommels en zweefvliegen. Zij maken een onmisbaar onderdeel van de tuin uit. Zonder al die insecten en andere dieren is de tuin niet compleet en ontstaat er geen natuurlijk evenwicht.

Door de vijver en het moeras trekt de tuin ook waterjuffers en libellen aan. Een tuin vol leven dus, waar het aan alle kanten flitst en fladdert, zoemt en gonst. De officiële opening vond plaats op 15 juli 2005. Bij de ingang van de tuin kunnen bezoekers gratis folders meenemen. Op het informatiebord staan aanvullende gegevens. In Café-zaal Zwaneveld is een vlinderzoekkaart te koop. Daar ligt ook het vlinderdagboek waarin bezoekers hun waarnemingen en opmerkingen kunnen melden.

NORGERHOLT

Het Norgerholt is een 25 hectare groot bos tussen Norg en Westervelde in de Nederlandse gemeente Noordenveld. Het bos ligt een kilometer ten zuiden van Norg. Het is sinds 1962 in het bezit van Natuurmonumenten en werd in 1997 aangewezen als bosreservaat. Dit betekent dat er niet meer wordt gekapt of geplant zodat de begroeiing zijn natuurlijke levenscyclus kan volgen. Het Norgerholt maakt ook deel uit van de Nederlandse Natura 2000 gebieden.

Vermoedelijk dateert het bos uit de negen eeuw, het is daarmee een van de oudste bossen in Nederland. De vroegst bekende schriftelijke vermelding is van 1585. Sinds dat jaar werd er regelmatig hout verkocht en nieuw aangeplant. Het bos bestaat nu voornamelijk uit zomereik en hulst. De oudste van de huidige eiken werden in 1850 geplant. Bijzonder zijn de zware, tot 20 meter hoge, hulstbomen, waarvan de grootste van Europa in dit bos te vinden is. Onder de bomen bestaat een rijke, grotendeels onverstoorde humusbodem wat in Nederland zeldzaam is. De ouderdom van het bos maakt dat er sprake is van een zeer gevarieerde bodemflora met bosmuur, lelietje-van-dalen, dalkruid, bosanemoon, gewone salomonszegel en verschillende zeldzame braamsoorten. Op sommige plaatsen komt veel adelaarsvaren voor. In het bos zijn de nesten van 72 verschillende soorten vogels geteld.

Het Norgerholt was eeuwenlang eigendom van de boermarke en werd gezamenlijk gebruikt volgens de regels die het Drents landrecht met betrekking tot gebruik en beheer stelde. Tot 1790 was het bos ook de plaats van de jaarlijkse vergadering van de markegenoten. De vergaderplaats, die was aangegeven door vier oude eiken, werd ‘t aole Raodhoes genoemd.

Aankomende evenementen