Zuidvelde

Zuidvelde is een dorp met 199 inwoners op 3 kilometer van Norg. In 1325 wordt er voor het eerst over Zuidvelde gesproken, maar ver hiervoor waren er ook al bewoners, zoals blijkt uit twee tumuli en een oude waterput die zijn gevonden. In het midden van de jaren dertig is aan De Fledders in het kader van de werkverschaffing een werkkamp gebouwd voor de ontginning van woeste grond. Het is tot en met de jaren vijftig de verblijfplaats geweest van verschillende groepen mensen: werklozen, joodse vluchtelingen uit Duitsland, joodse dwangarbeiders, vrouwen met kinderen, collaborateurs, en tenslotte (onder de naam woonoord De Fledders) Molukkers. In 1959 of 1960 is het kamp afgebroken. Nu herinnert alleen nog een gedenkplaat aan dit kamp.