Volksvermaken Norg

Home 9 Volksvermaken Norg

Volksvermaken Norg

Doel van de Vereniging voor Volksvermaken Norg in oprichting is het organiseren en bundelen van bestaande publieksactiviteiten. De vereniging kan daarnaast ook nieuwe activiteiten onder haar hoede nemen of daartoe het initiatief nemen.

Het bestuur kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en ledenadministratie. Combinaties in één persoon zijn mogelijk. Rikus Koopman, Jan Koolen en Wietze de Wind hebben zich in beginsel (op termijn) beschikbaar gesteld als bestuurslid. Voor het zover is, zullen zij tot de zomer van 2024 de tijd nemen om nader te onderzoeken of een Vereniging voor Volksvermaken levensvatbaar is en wat daarvoor moet gebeuren.

Om welke activiteiten gaat het op dit moment in ieder geval?

  • Sinterklaasintocht (thans Zakenkring)
  • Palmpasenoptocht (thans Zakenkring)
  • Koningsdag (thans Oranjevereniging die opgeheven kan worden)
  • Feest-4-daagse (thans bij de gelijknamige stichting waar gesprekken mee worden gevoerd)

De Zakenkring heeft inmiddels een nieuwe commissie ingesteld voor de organisatie van activiteiten op speciale dagen (Sinterklaas, Palmpasen). Deze commissie bestaat uit 7 personen (Hendrikus Been,  Charles Grimme, Korwin Koers, Annet Flik, Susan van Rijswijk, Titi Witteveen, Jannet Kaspers).

Bij een overstap van deze activiteiten naar de Vereniging voor Volksvermaken wordt aangenomen dat zij in eerste instantie beschikbaar blijven. Zij kunnen op termijn aangevuld  en eventueel vervangen worden door niet-leden van de Zakenkring.

 

Financiering

Voorgesteld wordt om een ledenwerfactie te houden; de leden betalen bijvoorbeeld € 10,- per jaar contributie.  Het moet mogelijk zijn minimaal 500 leden te werven. Ook kan subsidie worden aangevraagd bij de gemeente Noordenveld. Ook kan er een vaste jaarlijkse bijdrage komen van de Zakenkring (in overleg nader te bepalen).