Platform Norg

Home 9 Platform Norg

Platform Norg

Er is een Stichting Platform Norg in oprichting gestart op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Belangenvereniging Norg, Zakenkring Norg en de Oranjevereniging. De Stichting Platform Norg heeft tot doel:

 1. het ontzorgen van andere verenigingen en stichtingen in de oude gemeente Norg.
 2. het bewaken van de belangen van Norg en haar inwoners.

De huidige Belangenvereniging Norg wordt opgeheven. Als onderdeel van het platform gaat een werkgroep functioneren, die met de belangen van Norgers aan de slag gaat. Die werkgroep kan steeds wisselend van samenstelling zijn, afhankelijk van actuele problemen die spelen en bijvoorbeeld de verdere uitwerking van het Dorpsplan.

Ondersteuning en ontzorging

Het platform gaat verenigingen en organisaties, waar mogelijk, ondersteuning bieden op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid, financiële administratie, vergunningen aanvragen en afstemmen en interne en externe communicatie. Onder ontzorging verstaan wij  het verlenen van diensten aan deelnemende verenigingen en stichtingen in Norg en omliggende dorpen in de vorm van bijvoorbeeld​

 • Het ondersteunen van de financiële administratie (advies, verzorgen boekhouding)
 • Het opzetten en/of het beheer van de ledenadministratie
 • Het aanvragen van evenementenvergunningen
 • Het verzorgen van de externe communicatie
 • Het verzorgen van de interne communicatie

Ter vermijding van misverstanden: de stichting levert diensten, maar geen functionarissen (bv. geen  penningmeester). Er zal bij het verstrekken van diensten geen arbeidsovereenkomst ontstaan met de deelnemer. Dat geldt ook in de verhouding tussen de stichting en de dienstverlenende vrijwilliger.

De insteek is dat de ontzorging een tijdelijk karakter heeft. Er zal nog een toelatingsstrategie (wanneer komt een deelnemer voor de dienstverlening wel en wanneer niet in aanmerking) en een exitstrategie moeten worden opgesteld.

Om van de diensten van de stichting gebruik te kunnen maken zal een vereniging/stichting zich moeten aanmelden als deelnemer aan de stichting. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Pas als diensten worden afgenomen, zal een financiële bijdrage verschuldigd zijn. Door ondersteuning bij het aanvragen van evenementenvergunningen te bieden wordt beoogd centraal expertise op te bouwen tot een professioneel niveau,  wat voordelen oplevert voor de gemeente, de organisaties ontlast, en ontstaat er een overzicht van de verschillende aangevraagde evenementen.

 

Werkgroep Dorpsbelangen

Om de belangen van Norg en haar inwoners (incl. verenigingen en andere organisaties) te waarborgen wordt een werkgroep Dorpsbelangen in het leven geroepen. De werkgroep is geen zelfstandig rechtspersoon en heeft als belangrijkste taken:

 • Het monitoren van ontwikkelingen in het dorp en direct daarbuiten
 • Het zijn van aanspreekpunt voor de gemeente
 • Het faciliteren van in- en meespraak-bijeenkomsten over ontwikkelingen
 • Het bepleiten (bij de gemeente) van het behoud van voorzieningen van algemeen nut
 • Het verder brengen van de dorpsvisie Norg
 • Het houden van een jaarlijkse schouw samen met de gemeente

De werkgroep neemt bij de uitvoering van haar taken geen inhoudelijk standpunt in over zaken, waar in  het dorp verschillend over kan worden gedacht. Dit geldt ook voor het stichtingsbestuur.

 

Contact

De komende maanden gaan de beoogde bestuursleden Daan Ensing, Jan Kruize en Gerard Meijers de plannen verder uitwerken.

Contact kan alvast worden opgenomen met Daan Ensing: