Gemeente Noordenveld

Hieronder enige informatie over de gemeente Noordenveld, waar de voormalige gemeente Norg nu onder valt. Deze gemeente is in 1998 ontstaan uit een samengaan van de gemeenten Norg, Peize en Roden. Roden is nu de hoofdplaats van de nieuwe gemeente, waar ook het gemeentehuis gevestigd is. Tevens zijn hier de meeste sociale voorzieningen. De gemeente Noordenveld telt per 1 januari 2011 ongeveer 30.000 inwoners. Norg zelf telt per 1 januari 2011 3631 inwoners.

GEMEENTEHUIS:

Bezoekadres:

Gemeente Noordenveld
Raadhuisstraat 1
9301 AA Roden

Tel: 050 – 50 27 222
Fax: 050 – 50 18 627

E-mail: 
Website: www.gemeentenoordenveld.nl

College van B&W:

Burgemeester: J.H. van der Laan

Secretaris: A.H. Doornbos

Wethouders: R.J. Auwema / H. Kosters / G. Alssema / A. Wekema

STATISTIEKEN:

Verhardingen: 2.510.000 m2
Zandwegen: 16.217 m2
Riolering: 270 km
Rioolpersleiding: 175 km
Gemalen en Pompunits: 640 stuks
Groenbeplanting: 1.345.000 m2
Bermen: 313.500 m2
Bos: 2.100.000 m2
Schouwbare sloten: 150 km
Speeltoestellen: 350 stuks

Aankomende evenementen