Woningbouw 2009-2016

Nieuwbouwwijk ‘Oosterveld’

De voorbereidingen voor daadwerkelijke bebouwing van het Oosterveld in Norg zijn gestart. Het gebied Oosterveld ligt ten oosten van Norg tussen de Donderseweg en de Peesterstraat. Het is de bedoeling om in vier fasen in totaal 220 woningen te bouwen, waarvan eenderde sociale koop- en/of huurwoningen. Het woonprogramma bestaat uit een combinatie van goedkopere en duurdere koopwoningen, deels projectmatig en deels individueel. In 2008 is gestart met de eerste stedenbouwkundige verkenningen voor de eerste fase. Ook is in 2008 het zogenaamde Compensatieplan vastgesteld en in uitvoering genomen. De maatregelen uit dit plan compenseren het verlies aan cultuurhistorische en landschapswaarden dat ontstaat door de toekomstige woningbouw. Inmiddels zijn vier maatregelen uitgevoerd op het Oosterveld (nabij de Peesterstraat) en de Oosteresch (onder andere bij het Bolveentje). Een deel van het plangebied is in handen van een projectontwikkelaar. Met deze ontwikkelaar voert de gemeente Noordenveld gesprekken om tot uitvoering van het plan Oosterveld te komen.

Nieuwbouwplan “Brinkhofweide”

Op de Brinkhofweide, een grasveld achter ontmoetingscentrum “De Brinkhof” en naast de C1000, is een appartementencomplex gepland. De procedure hiervoor loopt al enkele jaren, maar sinds enkele maanden zit er weer vooruitgang in. Op het perceel moeten ongeveer 58 seniorenappartementen komen te staan, welke door wooncorporatie Actium (Assen) zullen worden gerealiseerd. Inmiddels heeft Actium het plan afgeblazen… Hieronder een link naar een mogelijke schets van het project. Jammer, maar helaas.