Lintjes voor Janneke Hoven, Christel en Joop Steijvers, Roelof Pastoor. Susanne en Richard Ton en Gerard Meijering

door | 26 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Lintjes voor Janneke Hoven, Christel en Joop Steijvers, Roelof Pastoor. Susanne en Richard Ton en Gerard Meijering

Lintjes inde regio Norg en omgeving voor Janneke Hoven, Christel en Joop Steijvers, Roelof Pastoor. Susanne en Richard Ton en Gerard Meijering. Ze werden allemaal lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun vrijwilligerswerk en andere bijdragen aan de samenleving. In Noordenveld werden ook Zwaantje-Kamp-Wierenga (Roden), Jacob Bezema (Peize), Mary Irene Dijkstra-Lutam (Roden), Klaas Bruinsma (Roden) en Eltje Klazina Pier (Roden) onderscheiden.

Traditiegetrouw worden op de dag voor Koningsdag in de vroege ochtend de jaarlijks lintjes uitgereikt aan mensen die helpen de samenleving een beetje mooier te maken en zich inzetten voor anderen. Burgemeester Klaas Smid en loco-burgemeester Kirsten Ipema zetten vroeg hun wekker op op tijd op pad te gaan in Roden, Peize, Norg, Langelo, Donderboerkamp en Roderesch. Twaalf lintjes werd uitgereikt. Allemaal tot ieders grote verrassing.

Gerard Meijering, Lid Oranje Nassau

Gerard Meijering werd verrast op zijn thuisbasis bij Dagbeleving Groenzorg Norg aan de Eenerstraat in Norg. Gerard is al jarenlang actief als vrijwilliger in Norg. Onder meer is hij al meer dan 20 jaar betrokken bij de Belangenvereniging Norg en is als voorzitter het aanspreekpunt voor onder meer leefbaarheid en woningbouw. Ook is Gerard Meijering tot op heden actief betrokken bij de toneelvereniging ADO waar hij onder meer het script voor het nieuwe toneeljaar schrijft.

In 2009 heeft hij ervoor gezorgd dat Norg startplaats werd van de Drentse Fietsvierdaagse, waarvan hij daarna jarenlang voorzitter is geweest. Volgens burgemeester Klaas Smid isd het jammer dat Norg inmiddels geen startplaats meer is en oom Gerard gaat dat nauw aan het hart. Verder was hij de drijvende kracht achter de linedance club en heeft hij jarenlang de oranjeactiviteiten mede georganiseerd voor de Oranjevereniging. Bij de uitreiking waren ook leden van de Belangenvereniging Norg aanwezig. Zij boden alle medewerkers en deelnemer aan de dagbeleving een broodje kroket aan om het heuglijke feit te vieren. Gerard ontving ook nog een mooi cadeau namen het personeel.

Janneke Hoven ( Jantje Aaltje Hoven-Ensing), Lid Oranje Nassau

Janneke Hoven is al vele jaren zeer actief vrijwilliger in en voor Langelo. Zij kreeg bezoek van loco-burgemeester Kirsten Ipema die in dezelfde plaats woonachtig is. Toen ze in de gaten kreeg dat het om een lintje ging, was ze tot tranens toe geroerd. Janneke levert al ruim 25 jaar bijdragen aan het maandblad Langelo Leeft, was betrokken bij het vervoer van de schoolkinderen van Langelo naar Westervelde met “de Bus”, bestuurslid bij de peuterspeelzaal en secretaris en medeorganisator van de zeskamp en het zomerfeest. Zij geeft klaverjaslessen aan jongeren en organiseert klaverjasavonden.

Ook was zij actief betrokken bij het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging voor Dorpsbelangen. Zij is samen met een dorpsgenote “burgemeester” van Langelo geweest en was actief voor de Coöperatieve Glasvezel Noord. Janneke Hoven is mede-initiatiefnemer en coördinator van de maandelijkse bijeenkomsten van de Ladies oet Langel. Zij was als coördinator van de werkgroep “Langelo bij de voordeur” ook actief betrokken bij de realisatie van een fotoboek van de bewoners van Langelo. Ook coördineert zij de AED groep en regelt trainingen daarvoor. Tenslotte is zij al ruim 20 jaar een betrokken kantinemedewerker bij voetbalvereniging GOMOS in Norg. Reden waarom ook namens GOMOS een mooi boekt bloemen werd aangeboden. Dorpsgenoten Neline en Hennie boden nog enkele cadeaus aan namens het dorp.

Joop (Johhannes) en Christel (Christine Betje Steijvers-Keijser) Steijvers, beiden Lid Oranje Nassau

Christel en Joop Steijvers waren Donderboekramp tussen Norg en Donderen gelokt om zogenaamd een nieuwe buitenkeuken uit te zoeken voor de activiteiten die ze samen met Bij Prins en Welzijn in Noordenveld ondernemen. Ook hier was de verrassing groot toen loco-burgemeester Kirsten Ipema voor hun neus stond en het kwartje begon te vallen. De twee begeleiden sinds 2006 de deelnemers van zorgboerderij Bij Prins in hun restaurant in de keuken, bediening, schoonmaak en tuinonderhoud en organiseerden jaarlijks een bingo en barbecue voor alle 40 deelnemers.

Zij hebben vele jaren tijdens de kerstdagen in hun restaurant een gratis kerstdiner gegeven voor mensen met een smalle beurs. Zij hebben daarnaast ook benefietdiners georganiseerd voor Shower Power. Christel Steijvers heeft verder jarenlang op eigen initiatief inzamelacties gehouden voor Shower Power (acties op Lesbos), de rugzak-en tasjesactie en stichting AAP, om daarna te doneren aan gemeentelijke en landelijke organisaties.

Joop Steijvers is coach van de cliëntenraad bij Cosis in Assen geweest. Na zijn pensionering verzorgt hij in samenwerking met Welzijn in Noordenveld kooklessen om mensen goedkoop en toch lekker te laten eten. De loco-burgemeester noemde DeJagershof in Peest, waar ze jarenlang de scepter zwaaiden “meer dan een restaurant. Een plek waar Christel en Joop zich ook bekommerden om anderen die het minder goed hadden.”

Roelof Pastoor, Lid Oranje Nassau

Roelof Pastoor is sinds 2016 als bestuurslid betrokken bij Stichting Norgermarkt Concours, de organisatie die jaarlijks drie paardensportevenementen organiseert, waaronder het ringsteken en een groot nationaal en regionaal concours. Roelof Pastoor zorgt als penningmeester voor het bijhouden van de inkomsten en uitgaven, sponsoring, de contracten met de leveranciers, tentenbouwers en horeca en voor het uitbetalen van het prijzengeld aan deelnemers.

Hij is verder meer dan 25 jaar zeer actief geweest voor de plaatselijke voetbalvereniging, Gomos, onder meer als penningmeester en kantinemedewerker. Daarnaast is hij jarenlang zeer actief geweest bij de populaire Feest4Daagse Norg en als vrijwilliger voor de Loopgroep van Justitie, waar hij ook veertig jaar werkzaam voor was. Tot op heden is hij penningmeester bij Uitvaartvereniging Eert de doden en vrijwilliger bij het Gevangenismuseum Veenhuizen.

Roelof was deze ochtend op pad met de voorzitter van het Norgermarkt Concours en werd bijeenkomst bij Zwaneveld verrast met een zaal vol genodigden die hem de onderscheiding meer dan gunden.

Richard en Susanne Ton (-Krieger), beiden Lid Oranje Nassau

De heer en mevrouw Ton hebben in 2011 samen de Energiecoöperatie Noordseveld opgericht, een coöperatie van inmiddels ruim 270 leden en een grote groep vrijwilligers. Via projecten wil de coöperatie de Noordenveldse energievoorziening verduurzamen. De coöperatie is een vraagbaak voor energiebesparing en heeft ook eigen projecten zoals het grote zonnepark HALO bij de gasopslag in Langelo. Ze zijn samen betrokken bij het bestuurswerk en vertegenwoordigen de coöperatie onder meer bij wijk- en voorlichtingsbijeenkomsten en gemeentelijke bijeenkomsten.

Richard Ton is binnen de coöperatie onder meer actief (geweest) als voorzitter, vrijwilligerscoördinator, bestuurslid bij de Drentse koepel van energiecoöperaties, de Drentse Kei, als warmtescanner en vertegenwoordiger in het projectbureau Energieke Buurten. Susanne Ton verzorgt de ledenadministratie, ledenwerving, de contacten met leden en de behartiging van hun belangen, het contact met Energie VanOns, en de communicatie en voorlichting.

Het was dan ook niet vreemd dat ze naar het RAS-huys in Roderesch werden gelokt voor een bestuursvergadering en dat de loco-burgemeester daar ineens binnenstapte om het overleg te onderbreken voor het uitreiken van een lintje. Susanne en Richard Ton zijn ook actief voor het Repair Café. Ze zijn betrokken bij de organisatie, de communicatie en voorlichting en doen actief mee met de reparaties van bijvoorbeeld apparaten en kleding. Richard Ton wordt omschreven als de spil van het Repair Café. Hij onderhoudt de contacten met andere organisaties, verzorgt de publiciteit in lokale kranten en organiseert periodiek een uitstapje voor de medewerkers, bijvoorbeeld naar fabrikanten van energiebesparende middelen. Susanne Ton repareert ook thuis kleding, buiten de reguliere Repair Cafés om. Verder is Susanne Ton een aantal jaren vrijwilliger geweest bij Humanitas Home Start en bij Vluchtelingenwerk.