Excuses wethouder inzake Brinkhof/Dr. Nassau College en voorzitter blaft raadslid af

door | 24 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Excuses wethouder inzake Brinkhof/Dr. Nassau College en voorzitter blaft raadslid af

“Ja, dat had beter gemoeten en daar bied ik mijn excuses voor aan.” Dat zei wethouder Kirsten Ipema naar aanleiding van het terugtrekken van het raadsvoorstel over de inhuizing van het Dr. Nassau College in en om De Brinkhof. De raadsfracties gingen unaniem akkoord met dat terugtrekken van het voorstel van de gemeente. Daar waar eerder gesteld werd dat de inhuizing en Toekomstvisie twee aparte projecten waren haalt de gemeente Noordenveld die twee zaken steeds vaker door elkaar.  Tussen de regels door werd – ondanks de gemaakte excuses – ook gewezen naar de reacties vanuit Norg.

Ronduit fout was de conclusie van de wethouder dat “uiteindelijk de situatie ertoe heeft geleid dat het Dr. Nassau College geen commitment kon geven op de tijdelijke inhuizing.” Fout omdat het Dr. Nassau College zicht wil hebben op definitieve huisvesting op redelijke termijn en dat de gemeente Noordenveld dat klaarblijkelijk niet kan geven. Om dat deels af te doen met de door de gemeente zelf veroorzaakte toon van de discussie op social media en het stokken van de Toekomstvisie Brinkhof/Brinkhofweide is bijzonder…

GroenLinks/PvdA vindt het terecht dat het agendapunt is afgevoerd, net als CDA en CristenUnie. VVD liet bij monde van Nanda Emmens weten dat Norgers met elkaar in gesprek moeten gaan om te bouwen aan iets moois in Norg. Frederik van Lookeren Campagne stelde dat het een goed voorstel was, maar wil wel een feitenrelaas hoe dit allemaal zo heeft kunnen lopen. Daar was Albert Nieuwenhuis (Lijst Groen Noordenveld) het mee eens. Volgens hem was er sprake van onvoldoende participatie, onduidelijkheid en gebrek aan visie. Richard Veurman (Gemeentebelangen) stelt dat het goed is pas op de plaats te maken en dat het voor zowel college als enkele belanghebbenden goed is om in de spiegel te kijken. Hij pleit voor meer samenwerking.

Vreemd was de houding van voorzitter Jan ten Hoor tegenover Christine Stille van Lokaal Noordenveld. Zij stelde dat voortijdig duidelijk communiceren onrust in het dorp had kunnen voorkomen en dat het Dr. Nassau College had aangegeven te willen gaan voor permanente huisvesting in plaats van tijdelijke huisvesting. Toen zij begon over juridische procedures en handvatten mee wilde geven werd haar door de voorzitter het woord ontnomen. Buitenstaanders zijn verontwaardigd en menen dat het de lokale democratie geen goed doet als iemand op zo’n manier wordt afgeblaft.