Sterfte onder eekhoorns lastig te verklaren

Marktplaats en eekhoorn 009Of er nu in Nederland sprake is van buitengewone sterfte onder de rode eekhoorn, of dat het normale sterfte van in het wild levende dieren betreft, is moeilijk te zeggen. Bij de onderzochte eekhoorns zijn geen aanwijzingen gevonden voor vergiftiging. Dit blijkt uit sectie van de binnengebrachte eekhoorns bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Door de oproep van de zoogdiervereniging om dode dieren te melden, zijn de mensen in het veld alerter en worden meer dieren gemeld dan normaal het geval is.
Van de ruim dertig binnengekomen meldingen zijn 15 dieren door het DWHC onderzocht. Bij zeven van deze dieren kon vastgesteld worden dat ze zijn gestorven als gevolg van verwondingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld een voertuig. Bij een paar eekhoorns werd een longontsteking aangetroffen. Bij een
aantal dieren werden ook ontstekingen in hart en lever gevonden. De onderliggende oorzaak van die diverse ontstekingen wordt nog verder onderzocht. Enkele dieren hadden last van maagdarmparasieten, zoals lintwormen, rondwormen en eencelligen zoals Eimeria (coccidiose). Er zijn dus verschillende (combinaties van) doodsoorzaken gevonden.
Alertheid geboden
Om meer te kunnen zeggen over de sterfte, is het belangrijk dat het publiek alert blijft en meldingen van sterfte (niet zijnde verkeersslachtoffer) blijft doorgeven op de website van DWHC (www.dwhc.nl). Meldingen van verkeersslachtoffers kunnen worden doorgegeven op www.zoogdiergezien.nl van de Zoogdiervereniging.
Aanleiding
De vondst van een paar dode eekhoorns in Twente was de aanleiding voor het uitbrengen van een gezamenlijke oproep van de Zoogdiervereniging en Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) om dode eekhoorns te melden. Zowel bij DWHC als de Zoogdiervereniging zijn diverse meldingen binnen gekomen. De meeste meldingen zijn afkomstig uit Overijssel, gevolgd door Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant. Daarnaast is nog een enkele melding gekomen uit Friesland, Utrecht en Noord-Holland. De meeste onderzochte dieren komen uit Twente.
DWHC
De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.