VRIENDENACTIE/VOORVERKOOP ABONNEMENTEN OPENLUCHTBAD VEENHUIZEN

door | 11 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 VRIENDENACTIE/VOORVERKOOP ABONNEMENTEN OPENLUCHTBAD VEENHUIZEN

Voor de jaarlijkse vriendenactie vragen u uw bijdrage aan ons over te maken op rek.no. NL51RABO0347222277 t.n.v. Stichting Zwembad Veenhuizen. Wilt u bij de overschrijving vermelden dat het om een bijdrage voor de vriendenactie gaat?       

Wij zijn heel blij met uw deelname van € 15,-, zonder de (financiële) steun die we krijgen vanuit de bevolking kan ons zwembad niet draaien, we zijn en blijven een dorpszwembad!

Wilt u een zwemabonnement voor uzelf, uw kinderen of uw gezin bestellen?

Stuur dan een mailtje met het gewenste abonnement en de namen die op de kaarten moeten komen te staan aan: . Het geld kunt u overmaken ook rek.no. NL51RABO0347222277 t.n.v. Stichting Zwembad Veenhuizen. Na ontvangst van het bedrag worden de abonnementen gemaakt. U kunt ze dan in de kiosk van het zwembad ophalen vanaf de openingsdag. Informatie over openingstijden kunt u vinden op: www.zwembadveenhuizen.nl  De voorverkoopprijzen zijn geldig tot 1 mei, daarna gelden de seizoenstarieven.                                    

In 2024 is het zwembad geopend van 11 mei tot en met 14 september.

Losse toegangskaarten zijn na het verlaten van het zwembad niet meer geldig. Wilt u ’s avonds opnieuw komen zwemmen, dan koopt u een nieuw toegangskaartje.