Verhuizing Dr. Nassau College naar Brinkhof niet meer aan de orde

door | 1 jun 2024

Home 9 Nieuws 9 Verhuizing Dr. Nassau College naar Brinkhof niet meer aan de orde

”Op woensdag 24 april 2024 heeft de gemeenteraad, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders, geen besluit genomen over de tijdelijke huisvesting van het Dr. Nassaucollege. De verhuizing naar De Brinkhof is daarom niet meer aan de orde.” Dat staat in een uitnodiging van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld aan huurders, gebruikers en omwonenden om tijdens een bijeenkomst terug te kijken op de gang van zaken in de afgelopen maanden.


Volgens het college van b en w komt met het uitblijven van een besluit een einde aan een onrustige periode. ”Graag willen wij met u terugkijken op het proces, en eventuele vragen die u heeft, beantwoorden. Terugkijkend is het proces niet duidelijk geweest en is er onvoldoende gecommuniceerd. De planning van de Dorpsvisie en de tijdelijke huisvesting liepen parallel. Hierdoor is een beeld ontstaan dat niet open en vrij kon worden gewerkt aan de visie voor het dorp, omdat de gemeente al van plan was de school te huisvesten in De Brinkhof. Het onderscheid tussen de tijdelijke huisvesting en de toekomstvisie is onvoldoende duidelijk geweest”, zo staat in de uitnodiging te lezen.


Tussen de gemeente en de Belangen Vereniging Norg zijn afspraken gemaakt over het vervolg van de Dorpsvisie. Over de planning en inhoud wordt later gecommuniceerd. Eerst moet de Belangenvereniging met een voorstel komen. Onder meer over de organisatie die de inspraak moet gaan begeleiden. De uitslag van de enquête die begin dit jaar is gehouden zou in april al gepubliceerd worden, maar er zijn nog slechts ruwe cijfers en uitkomsten bekend. De verwachting is dat de uitkomsten op z’n vroegst over een maand beschikbaar zijn. Wie de boel gaat uitwerken is nog niet bekend.