Tot 40.000 euro per huishouden voor verduurzaming ook in Noord-Drenthe

door | 7 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 Tot 40.000 euro per huishouden voor verduurzaming ook in Noord-Drenthe

Er komt 1,65 miljard euro beschikbaar voor de verduurzaming van huizen in Noord-Drenthe en Groningen. In gemeenten Noordenveld  Tynaarlo en Aa en Hunze kunnen woningeigenaren met een laag inkomen tot 40.000 euro aan subsidie krijgen. Voor de overige bewoners is 20.000 euro beaschikbaar. Het geld dat beschikbaar komt moet besteed worden voor woningisolatie. Daarbij gaat het niet om investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp, maar meer om isolatiemaatregelen aan dak of vloer, of het dichten van kieren in een woning. In Noord-Drenthe komt het erop neer dat bewoners met een inkomen tot 140 procent van het wettelijk minimumloon een vergoeding kunnen krijgen van maximaal 40.000 euro.

Voor inwoners van Noord-Drenthe die boven deze inkomensnorm zitten, geldt dat zij tot 20.000 euro aan subsidie kunnen ontvangen. Wel moeten zij de helft van de duurzaamheidsinvestering zelf ophoesten. Woningeigenaren die niet in staat zijn zelf de helft te betalen, maar toch boven de inkomensgrens zitten, kunnen een beroep doen op het Nationaal Warmtefonds.

Voorrang aan meest kwetsbare huiseigenaren

De gedachte achter de regeling is dat huiseigenaren met schades vaak weinig aan verduurzaming hebben gedaan, in afwachting van wat er met hun woning zou gaan gebeuren. Daarbij geeft het Rijk voorrang aan de meest kwetsbare huiseigenaren bij wie energiearmoede op de loer ligt.

De maatregel geldt met terugwerkende kracht ook voor inwoners die na 25 april 2023 een investering hebben gedaan in hun huis. Ook voor huurwoningen is er een mogelijkheid tot verduurzamen. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt door de overheid. Dat gebeurt samen met bewoners, bouwers, woningcorporaties en het Nationaal Warmtefonds.

Bij het uitwerken van de isolatieaanpak geven Rijk en regio prioriteit aan de meest kwetsbare huishoudens en aan degenen die het hardst zijn getroffen door de gevolgen van de aardbevingen en versterkingsoperatie. Daarnaast was de inzet, volgens de aanbevelingen van de Commissie Van Geel, om de verschillen in het versterkingsgebied tussen buren in dezelfde straat of wijk zoveel mogelijk te beperken en dempen. Deze aanpak is hierin een belangrijke eerste stap.

De volgende groepen zijn te onderscheiden:

  • Bewoners met een (middel)zware versterking, waarbij ook sprake is van minimaal vier maanden bouwtijd en waarbij de bewoners niet thuis kunnen wonen, komen in aanmerking voor 100% subsidie voor isolatiemaatregelen (maatregel 28). Dit betekent dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de isolatiemaatregelen koppelt aan de ingrijpende versterking van de woning. De NCG neemt als de woningeigenaar dat wil de isolatie, inclusief de afwerking, zonder extra kosten volledig mee in de versterking. Deze werkwijze wordt al toegepast.
  • Bewoners binnen het versterkingsgebied. Dit gaat zowel om de woningen die al op norm of versterkt zijn, als de woningen die nog voor een lichte versterking in aanmerking komen en de wijken en buurten daaromheen waar meer dan 30% van de woningen binnen de versterkingsoperatie vallen. Woningeigenaren krijgen voor de noodzakelijke maatregelen – tot de standaard voor woningisolatie – 100% subsidie, tot een maximum van  €40.000. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie, De hoogte van het bedrag per woning is afhankelijk van de kenmerken van de woning en de mate waarin deze al geïsoleerd is.
  • Bewoners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe met een inkomen tot 140% van het wettelijk minimumloon krijgen voor de noodzakelijke maatregelen – tot de standaard voor woningisolatie – 100% vergoed tot een maximum van €40.000 – om juist bij deze groep achterstanden in verduurzaming in te lopen en zo energiearmoede tegen te gaan. Ook hier geldt dat de hoogte van het bedrag per woning afhankelijk is van de kenmerken van de woning en de mate waarin deze al geïsoleerd is.
  • Bewoners in de rest van de provincie Groningen en Noord-Drenthe krijgen voor de noodzakelijke maatregelen – tot de standaard voor woningisolatie – 50% subsidie, tot een maximum van €20.000. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie. Dit is ongeveer het dubbele van de vergoeding die inwoners in de rest van Nederland kunnen ontvangen. Ook hier geldt dat de hoogte van het bedrag per woning afhankelijk is van de kenmerken van de woning en de mate waarin deze al geïsoleerd is. Voor woningeigenaren die de resterende 50% niet zelf kunnen betalen, is er de mogelijkheid tot voorfinanciering bij het Nationaal Warmtefonds. Hierbij kan de eigen bijdrage van 50% betaald worden uit de maandelijkse besparing op de energierekening.

Energiezuinig wonen

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat iedereen comfortabel en energiezuinig kan wonen. Dit helpt om hoge energierekeningen en energiearmoede te verminderen. Dit is vooral belangrijk voor huishoudens met weinig geld die moeite hebben met het betalen van hun energierekening.

Met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023

Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen woningeigenaren de subsidiebijdrage aanvragen voor investeringen die zij hebben gedaan of gaan doen in isolatiemaatregelen. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt.

Vervolg en meer informatie

Alle beschikbare informatie over de isolatie-aanpak staat op de website http://rijksoverheid.nl/Isolatie-Groningen-Drenthe. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt door de overheid (rijk, provincie en gemeenten), samen met bewoners, bouwers, woningcorporaties en het Nationaal Warmtefonds. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht op de websites van hun gemeente en de Rijksoverheid.