Toekomstvisie De Brinkhof onder druk door plan huisvesting Dr. Nassau College

door | 19 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 Toekomstvisie De Brinkhof onder druk door plan huisvesting Dr. Nassau College

De Zakenkring en de Belangen vereniging Norg maken zich ernstig zorgen over de gang van zaken rond het opstellen van een
toekomstvisie voor De Brinkhof en Brinkhofweide. Die zorgen zijn ontstaan door de aankondiging van de gemeente Noorden‐
veld dat het Dr. Nassau College op korte termijn in De Brinkhof ondergebracht zou moeten worden. De wethouders Alex We‐
kema (Dorpsplan Norg) en Kirsten Ipema (onderwijs) maakten dat voornemen deze week bekend. Dat leidde tot grote on‐
rust onder huurders en gebruikers van De Brinkhof.

Hoewel bekend was dat er onderzoek zou worden gedaan naar mogelijke huisvesting, werden alle partijen volledig verrast. De
plannen zijn niet met huurders, gebruikers en belangenverenigingen gedeeld en lijken nu met stoom en kokend water te worden doorgedrukt. Met alle gevolgen van dien. Bovendien lijkt het er sterk op dat er wordt voorgesorteerd op het definitief huisvesten van het Dr. Nassau College in De Brinkhof. Zakenkring en Belangenvereni‐ing laten weten dat het proces om een goede toekomstvisie voor de Brinkhof neer te leggen door dit voornemen ernstig wordt gedwarsboomd.

De belangrijkste vraag die voorligt is of De Hekakker echt zo snel het huidige schoolgebouw dient te verlaten. Indien er acuut gevaar dreigt zou immers al veel sneller gehandeld zijn. Indien zou blijken dat De Hekakker nog prima twee jaar in het huidige gebouw zou kunnen blijven zitten (eventueel na repa‐atie van de gebreken) zou er meer tijd beschikbaar komen om tot een goed plan voor De Brinkhof en Brinkhofweide te komen. “Wij hebben met de gemeente de afspraak gemaakt dat we hier open en transparant over mochten meedenken. Nu lijkt men toch te kiezen voor het huisvesten van het Dr. Nassau College in De Brinkhof. Dat voelt niet goed. En nog minder goed voelt de wijze waarop men nu tot besluitvorming komt. Zonder enig
overleg met gebruikers, huurders en de beide belangenverenigingen. We maken ons dan ook oprecht zorgen om de eventuele gevolgen voor de huurders en gebruikers”, zegt Gerard Meijering, voorzitter van de Belangenvereniging. “Wij willen in alle
rust samen met onze inwoners werken aan de visie, maar zonder enig overleg wordt dat nu door de gemeente gedwarsboomd.”

Het is weliswaar nog niet duidelijk of en welke huurders en gebruikers eventueel de dupe worden van het besluit om het Dr. Nassau College in De Brinkhof te huisvesten, maar de verontwaardiging over de gang van zaken is groot. “We worden gevraagd om mee te denken over de toekomst van de Brinkhof en de Brinkhofweide en dan presenteert de gemeente een voornemen waar ze zelf al veel langer mee bezig waren. Ik voel me als huurder ernstig geschoffeerd en maak me vooral zorgen om de sociaal maatschappelijke activiteiten die zo belangrijk zijn”, stelt Harry Haandrikman van Haandrikman Uitvaartverzorging. Hij huurt een bedrijfsruimte in het multifunctionele gebouw.

Vorig jaar juli werd het besluit genomen dat het Dr. Nassau College in Norg zou blijven ‐ nadat pogingen om de school naar Assen te verhuizen op niets waren uitgelopen ‐ en dat er een onderzoek zou komen naar mogelijke huisvesting in/om De Brinkhof. Opvallend is dat tot op heden daarover nog geen officiële brief, mail of mede deling bij de huurders/gebruikers
is binnengekomen van de gemeente Noordenveld.

Er is ondertussen toch door DAAD Architecten gekeken naar de mogelijkheden voor de huis vesting van 230 leerlingen, docenten en andere medewerkers van de school. De voorlopige conclusie is dat door het Dr. Nassau College veel gebruik gemaakt zal worden van de verschillende algemene ruimten van De Brinkhof, waaronder raadszaal/tribune, Brinkzicht (voormalige ruimte kinderopvang), binnenbrink en mogelijk de ruimte van Welzijn in Noordenveld (oude bibliotheek). Mogelijk zullen ook nog andere ruimten vrijgemaakt moeten worden. Dit is nog niet geheel duidelijk. Aangenomen wordt dat als de
WIN‐ruimte beschikbaar blijft met de ook beschikbare Dorpshuiszaal, het toneel en twee andere ruimten (waaronder die van de oude lokale omroep) met een goede planning veel overeind gehouden kan worden. Flexibiliteit is dan wel een vereiste. Soms vallen activiteiten samen en zal er gekeken moeten worden naar een andere dag of vertrek naar elders. Als de WIN‐ruimte niet gebruikt kan gaan worden, komen enkele organisaties wel in de knel, omdat samen ruimte delen dan niet meer kan. In dat geval is er immers maar 1 grotere zaal beschikbaar. Ook de jeugdsoos (die nog geopend moet worden) staat
dan op losse schroeven.