Terug van weggeweest: Muziekcafé in De Brinkhof op 9 juni 15:30‐17:30 uur

door | 28 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 Terug van weggeweest: Muziekcafé in De Brinkhof op 9 juni 15:30‐17:30 uur

Terug van lang weg geweest: het Muziekcafé in De Brinkhof. Uitvoerend en docerend musici Carlos Monteiro en Marthje
Nieuwenhuijs organiseren dit samen. Ze willen een podium creëren voor hun eigen leerlingen en musicerende jeugd in en
rond Norg om samen te spelen. In 2018 vond het laatste Muziekcafé plaats in De Brinkhof, dat door, onder andere covid, niet meer mogelijk was.

Musicerende jeugd in Norg

“Norg is een prachtig dorp, maar voor kinderen en jeugd is er weinig aanbod op het gebied van muziek”, vertelt Marthje Nieu‐
wenhuijs. Zij geeft in haar lespraktijk Werkplaats Muziek voornamelijk les aan kinderen en jongeren. “Mijn zang‐, gitaar‐ en
pianoleerlingen bereiden individueel stukken voor, maar het Muziekcafé draait om samenspel.
Dus een pianoleerling begeleidt dan bijvoorbeeld een zangleerling, en een contrabasleerling van Carlos speelt samen met en gitarist”. Carlos Monteiro is muziekdocent op het Dr. Nassau College, waar hij veel enthousiaste en getalenteerde jongeren tegen komt. “Met het Muziekcafé bieden we hen de gelegenheid om podiumervaring op te doen, dat is erg belangrijk.”

Magie van muziek
Het Muziekcafé begint om 15:30. Carlos en Marthje spelen dan zelf. “Het is voor leerlingen belangrijk dat zij hun eigen docenten zien en horen”. Daarna is het podium voor de leerlingen die zich hebben opgegeven. “Niet iedereen durft, en dat hoeft ook niet, het is geen verplichting”, benadrukt Marthje.

”Samen musiceren is het mooiste
wat er is, het is magisch”


Na het programma van ingestudeerde stukken is er tijd voor spontaan (samen)spel. “We hebben wel eens Muziekcafé’s gehad
waarbij leerlingen kwamen die niet durfden, maar uiteindelijk toch hun instrument pakten en alleen iets speelden, of samen met iemand anders”, vertelt Carlos. Het is geweldig als musici elkaar voor het eerst ontmoeten bij het Muziekcafé en spontaan besluiten samen te spelen. “Alle musicerende jeugd is van harte welkom, en volwassenen mogen ook komen hoor! Het draait om de muziek, samen musiceren is het mooiste wat er is, het is magisch”.