Stichting Platform Norg is uit de startblokken!

door | 15 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 Stichting Platform Norg is uit de startblokken!

Norg is een actief dorp met veel verenigingen en stichtingen. Toch kampen veel clubs met problemen om bestuursleden te vinden. Ook blijkt het lastig te zijn om wijs te worden uit alle regelgeving rond het organiseren van evenementen. Platform Norg wil deze organisaties ondersteuning bieden.

Stichting Platform Norg is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Belangenvereniging Norg, Zakenkring Norg en de Oranjevereniging. Belangenvereniging Norg wordt opgeheven en gaat door als onderdeel van de stichting, onder de naam Werkgroep Dorpsbelangen Norg. Deze werkgroep heeft steeds wisselende samenstellingen, afhankelijk van het onderwerp. Het andere onderdeel van de nieuwe stichting is de facilitaire ondersteuning naar verenigingen en andere organisaties. De initiatiefnemers zijn Daan Ensing, Gerard Meijers en Jan Kruize.

Ondersteuning

Hoe ziet de ondersteuning van verenigingen en stichtingen eruit? Gerard Meijers legt uit: “We weten dat verenigingen moeite hebben om bestuursleden te vinden. Daarbij speelt vooral tijdgebrek een rol. Incidenteel en projectmatig willen mensen wel degelijk meehelpen. Daarnaast zijn er de laatste jaren veel meer bepalingen en richtlijnen gekomen, waardoor het organiseren van evenementen topsport is geworden.” Stichting Platform Norg wil deze verenigingen of stichtingen helpen om deze obstakels te overwinnen, zodat ze toch kunnen blijven bestaan. Zij neemt geen taken van de betreffende organisatie over, maar biedt alleen tijdelijke hulp, totdat de organisatie het weer zelf kan doen.

Een voorbeeld. Het Wielercomité wil een streetrace organiseren in het dorp. Daarvoor zijn verschillende vergunningen van de gemeente nodig. Dat doe je niet zo maar. Dat steekt heel nauw. Aanvragen levert steeds meer problemen op, omdat je heel gedetailleerde informatie moet aanleveren. Stichting Platform Norg kan daarbij helpen.

Ander voorbeeld. De penningmeester van een vereniging houdt ermee op en er is niemand die dat wil overnemen. Logisch, want het beheren van de financiën is niet voor iedereen weggelegd. Ook hierbij gelden allerlei voorwaarden. Stichting Platform Norg kan iemand leveren die de vereniging leert om de boekhouding op orde te houden.

Dorpsbelangen

Wat gaat de werkgroep Dorpsbelangen Norg doen? Jan Kruize: “Bij belangrijke zaken die het hele dorp betreffen, gaan wij inspraakbijeenkomsten organiseren. De reacties die daarbij naar voren komen, communiceren wij met de gemeente. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat we bij echt belangrijke dorpskwesties ook strijd gaan leveren. Stel je nu eens voor dat de gemeente het zwembad of de Brinkhof wil sluiten. Dan kunnen wij ons voorstellen dat de werkgroep hierin een actieve, strijdbare rol gaat spelen.”

Hiermee omarmt de werkgroep het participatiebeleid van de gemeente. Daarin staat dat inwoners niet alleen worden geïnformeerd, maar ook actief deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Jan Kruize: “Wij gaan dit beleid actief promoten. Niet alleen voor initiatieven vanuit de gemeente, maar ook voor initiatieven vanuit de Norger bevolking. Dit leidt tot betere besluiten en een sterkere betrokkenheid van de gemeenschap bij de ontwikkeling van ons dorp. Zo blijft Norg een plek van trotse inwoners.”

Iets voor jou?

Ben je actief in een organisatie en kunnen jullie wel wat ondersteuning gebruiken? Dan kun je je aanmelden als deelnemer. Dat kan door een e-mail te sturen naar Daan Ensing op . Voor eventuele geleverde diensten brengt de stichting een kleine vergoeding in rekening.

Om de hulpvragen van de organisaties te beantwoorden, zijn er vrijwilligers nodig die dat tegen een kleine vergoeding willen doen. Er heeft zich al een aantal vrijwilligers aangemeld, maar we zoeken er nog meer. Dus heb je vaardigheden op het gebied van financiën, vergunningen, communicatie of iets anders, en ben je bereid om dat te delen met anderen? Geef je dan op door de QR-code te scannen en het formulier in te vullen. Lukt dat niet, stuur dan een e-mail naar Gerard Meijers op .