Steeds meer boeren in Drenthe stappen over op kruidenrijk grasland

door | 28 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 Steeds meer boeren in Drenthe stappen over op kruidenrijk grasland

Steeds meer boeren in Drenthe stappen over op kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is gezond voor de bodem, klimaat en milieu. De mix aan planten zorgt namelijk voor een gezondere en klimaatbestendigere bodem en voor meer voedsel voor insecten boven én onder de grond. Dankzij de campagne 1001ha kruidenrijk grasland konden boeren in de provincie korting krijgen op kruidenrijke zaadmengsels en dat leidde in ieder geval tot 449 hectare kruidenrijke weilanden in de provincie Drenthe. 77% van de boeren die eenmaal kruidenrijk grasland uitproberen, willen hier mee verder. LTO Noord is erg blij met deze ontwikkeling. 

‘Boeren en tuinders zetten zich steeds meer in voor biodiversiteit. Dat blijkt ook weer uit het aantal deelnemers en de mooie resultaten. Als LTO Noord steunen wij deze ontwikkelingen volop’, aldus Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord.

‘We vragen van alles van boeren, maar de meeste gelden komen terecht bij projectadviseurs. Door 1001ha kan de hele samenleving  – burgers, gemeenten en provincies – de boer helpen. Met succes. Sinds 2020 hebben al 1500 boeren meegedaan en zij hebben samen 5000 hectare ingezaaid. Dat scheelt 2.500.000 kg kunstmest en 10.000.000 kg CO2’, zegt Hanneke van Ormondt van Urgenda. 

50 hectare bij één boer
Albert-Jan Knijp (50) heeft een gemend bedrijf van melkvee en akkerbouw in Anderen. Op zijn boerderij is al het gras (50 hectare) kruidenrijk (tijdelijk) grasland. Hij is er dan ook positief over. ‘De stap was voor ons niet zo groot, we hadden al klaveren. En we merken gewoon dat het bij droge omstandigheden beter groeit. Het is een stukje vanuit een maatschappelijke overtuiging, maar we moeten ook het gras groen houden omdat we niet beregenen. En ik zie de positieve effecten’, zegt Albert-Jan Knijp. Over de kosten maakt Albert-Jan zich niet heel erg veel zorgen. ‘Het is wel een stukje kostenverhogend, maar het is kwalitatief ook beter. En ik zie dat de koeien er erg veel van houden. Dus ik ben er tevreden mee’, aldus Albert-Jan.

Kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland is een manier om de biodiversiteit in het weiland te vergroten. Hierdoor komen er meer vogels en insecten. Bovendien heeft kruidenrijk grasland stikstofbindende klavers. Daarom is  het advies om geen stikstofkunstmest te gebruiken, vlinderbloemige planten in het grasland binden immers stikstof uit de lucht.  Per hectare scheelt het ongeveer 500 kg kunstmest en 1000 kg CO2. Wel is de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan de aankoop van graszaad. 1001ha helpt boeren voor een deel in de aanschaf.

Over 1001ha
1001ha is een initiatief van LTO Nederland en Urgenda. In september 2020 sloegen zij de handen ineen om 1001 hectare kruidenrijk grasland te realiseren. Sinds 2023 helpt ook LTO Noord actief mee met het benaderen van provincies en voorlichting voor boeren. Samen met ZLTO is er nog een 1001ha kortingsactie, maar dan voor biodiverse groenbemestermengsels voor akkerbouwers. 250 akkerbouwers zaaiden 1250 ha in en bespaarden ruim 20% kunstmest.