Petitie-actie tegen voorgenomen komst school in De Brinkhof

door | 1 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Petitie-actie tegen voorgenomen komst school in De Brinkhof

Bezorgde Norgers hebben het initiatief genomen om het verzet tegen de aangekondigd komst van het Dr. Nassau College naar De Brinkhof kracht bij te zetten door een petitie op te stellen. De petitie staat online op
https://debrinkhof.petities.nl

Het mooie van een petitie is dat iedereen kan ondertekenen: leden van Belangenvereniging, Zakenkring, ondernemers van de Brinkhof en ‘gewone’ bevolking en gebruikers.

Naast het invullen van de petitie zijn andere initiatieven, brieven en acties natuurlijk ook helemaal goed.
De inititiatiefnemes van de petitie vinden dat op deze manier mooi gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om de gemeente te laten weten en zien dat Norg dit niet wil.

Inhoud Petitie
Wij inwoners van Norg en gebruikers van de Brinkhof

constateren dat:

  • het onwenselijk is dat (een deel van) de Brinkhof voor kortere of langere duur beschikbaar wordt gesteld aan het Nassaucollege omdat basisschool de Hekakker aan vernieuwing toe is
  • de gemeente Noordenveld daarom besloot tot een soort van doorschuifsysteem: de Hekakker gaat naar het Dr. Nassau College en het Dr. Nassau College gaat naar ons multifunctioneel centrum de Brinkhof
  • de scholen natuurlijk goede huisvesting moeten hebben… maar niet op deze manier
  • de Brinkhof door ons, inwoners, overdag en ’s avonds intensief wordt gebruikt voor sporten, muziekverenigingen, de bibliotheek, Welzijn in Noordenveld, optredens, bridge, koersbal, seniorenlunches, vergaderingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, etc. etc. Ook is het uitvaartcentrum en zijn er bedrijven in de Brinkhof gevestigd.
  • de Brinkhof van ons, de Norgers, is en dat moet zo blijven.
  • onlangs een enquete uitgezet over de toekomst van de Brinkhof en de plannen van de gemeente Noordenveld doorkruisen dit proces over de toekomstvisie van het gebouw volledig.

en verzoeken
de raad en het college van de gemeente Noordenveld geen school onder te brengen in de Brinkhof.

Omdat de gemeente Noordenveld
de zaak snel wil beklinken, is het voor de mensen die de petitie willen onderschrijven handig om niet te lang te wachten met het ondertekenen van de petitie.