Norg laat zien dat De Brinkhof hart van het dorp is

door | 23 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 Norg laat zien dat De Brinkhof hart van het dorp is

De feestelijkheden rond vijftig jaar Brinkhof hebben één ding duidelijk gemaakt. Norg heeft laten zien dat de multifunctionele accommodatie het hart van het dorp is. Dat gebeurde met muziek, sport, kunst en cultuur en de presentaties van tal van huurders, verenigingen en organisaties die gebruikmaken van het gebouw.  Wethouder Alex Wekema verzorgde opening, maar ging tot teleurstelling van de meeste aanwezigen niet in op de actuele kwestie die huurders en gebruikers bezighoudt: de gevolgen van de ‘tijdelijke’ inhuizing van het Dr. Nassau College in De Brinkhof. En dat terwijl er gewerkt wordt aan een toekomstvisie voor het gebouw en de naastgelegen Brinkhofweide. Greet Joosten van de Culturele Raad Norg noemde het daarom een feest met een rouwrandje. Omdat het een tijd van onzekerheid is voor huurders en gebruikers.

Na de opening werden de aanwezigen getrakteerd op een mooie lezing van Bert Venema, voorzitter van de Historisch Vereniging Norg. Hij ging in op de aanleiding, de bouw en de opening door de toenmalig minister Jaap Boersma. De Brinkhof was zeker in die tijd een bijzonder gebouw door de combinatie van allerlei functies. Destijds was het dorpshuis van Norg niet echt geschikt meer voor die functie en was ook het gemeentehuis te klein geworden. De plek van de oude pastorie bleek het meest geschikt en architect Cor Kalfsbeek liet zich onder meer inspireren door het landschap van de Norgerduinen. Dat is goed te zien aan de glooiende omgeving rond het gebouw.

Norg moest zelf vijftigduizend gulden bijeen brengen om de bouw van De Brinkhof mogelijk te maken. Dat gebeurde onder meer door de verkoop van ‘aandelen’ en acties. De toenmalige plattelandsvrouwen haakten, breiden en naaiden alleen al 10.000 euro bijeen. Diverse werkgroepen bemoeiden zich met de bouw en inrichting van De Brinkhof. De opdracht voor de bouw werd onderhands geregeld, want anders zou het allemaal te lang gaan duren. “Dat is vandaag de dag ondenkbaar”, stelde Venema.

De Brinkzangers, De Vooruitgang, de gitaarlesleerlingen van Bert Heikema verzorgden optredens. De bibliotheek had diverse acties en er waren stands van de Historische Vereniging Norch, de biljartvereniging, Belangenvereniging Norg, Stichting Ouderen Vervoer Norg, Culturele Raad Norg, Welzijn in Noordenveld, Garage TDI, de volleyballers van NOVOK, Vrouwen van Nu, De Vooruitgang, De Brinkzangers en Studio B+M van Grietje Hofsteenge. In de sporthal waren er in de ochtenduren clinics van voetbalvereniging GOMOS en was er voor elk wat wils in de middaguren bij de invulling van de sportactiviteiten door het Dr. Nassau College. Ook was er een demonstratie bridge op het toneel.

In de WIN-ruimte waren de hele dag creatieve activiteiten, waaronder nestkastjes schilderen. Er werd vet heftig gebakken, shuffle board gespeeld en jongeren waren welkom in de nieuwe jeugdsoosruimte. De hele dag liep het mooi door qua bezoekers en er was volop discussie over de toekomst van De Brinkhof en de gang van zaken daaromheen. Algemeen oordeel: gemeente Noordenveld,was eerder met iedereen in gesprek gegaan en had in samenspraak met betrokkenen naar een oplossing gezocht in plaats van Norg voor een voldongen feit te plaatsen.