Noordenveld akkoord met 90.000 euro voor culturele gemeente, idee onderzoek Cultuurpas verworpen

door | 16 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 Noordenveld akkoord met 90.000 euro voor culturele gemeente, idee onderzoek Cultuurpas verworpen

De gemeenteraad van Noordenveld is akkoord gegaan met het voorstel om 90.000 euro uit te trekken voor het project Noorden veld culturele gemeente van Drenthe in 2025-2026. Ook de provincie Drenthe draagt 90.000 euro bij. Om die subsidie aan te vragen moet een projectplan/programmaplan met bijbehorende begroting en een organisatie- en communicatieplan met bijbehorende begroting geschreven worden. Om dit project te realiseren en tot een projectplan te komen moet het project goed voorbereid worden in 2024. Hiervoor is een projectteam nodig die bestaat uit een lokale projectleider/verbinder, een projectgroep en kernpartners. 

Het project wordt geleid door een lokaal gedragen projectleider/verbinder die samen met een te vormen projectgroep onderzoekt welke kernpartners nodig zijn voor het uitvoeren van dit project. Elke kernpartner wordt verantwoordelijk voor een deelproject. De projectgroep bestaat uit een aantal medewerkers van de gemeente alsmede vertegenwoordigers van lokale culturele organisaties en instellingen. 

Het doel van de culturele gemeente is onder meer cultuurparticipatie van inwoners en bezoekers te vergroten en te verbreden. Hier hoort het realiseren van een inclusief cultuuraanbod bij waar rekening wordt gehouden met goede fysieke toegankelijkheid en een divers aanbod die waar mogelijk ook geschikt is voor mensen met een visuele, auditieve (of andere) beperking.

Een motie van Lijst Groen Noordenveld (LGN) om te onderzoeken of alle inwoners van Noordenveld een Cultuurpas aangeboden kon worden om het cultuuraanbod te vergroten werd door een meerderheid van de raad verworpen. “Toegang tot culturele activiteiten, zoals musea, theater, concerten en andere culturele evenementen, is niet altijd gelijk verdeeld binnen onze gemeente, wat kan leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen en gemeenschappen.”

Volgens LGN kan een Noordenveldse Cultuurpas een effectief middel zijn om de toegang voor alle Noordenvelders tot culturele voorzieningen te vergroten, de drempel te verlagen en culturele participatie te bevorderen. LGN Kreeg alleen steun van CDA en Lokaal Noordenveld.