Nieuwe fase Toekomstvisie Brinkhof-Brinkhofweide

door | 9 jul 2024

Home 9 Nieuws 9 Nieuwe fase Toekomstvisie Brinkhof-Brinkhofweide

De Belangenvereniging Norg en de Zakenkring Norg hebben gisteren  een nieuw voorstel gedaan aan wethouder Alex Wekema voor de aanpak van de Toekomstvisie Brinkhof-Brinkhofweide. Begin dit jaar werd met de Toekomstvisie gestart met inloopbijeenkomsten en een enquête waar zo’n zeshonderd mensen op hebben gereageerd.

Met de uitkomsten daarvan gaat een nieuw bureau aan de slag dat door de Belangenvereniging en Zakenkring is voorgedragen bij de gemeente. Het college van B en W zal binnenkort een besluit nemen over de voordracht vanuit Norg, zo liet wethouder Alex Wekema gisteravond weten tijdens een raadsvergadering. Ook zal gekeken worden naar de samenstelling van de projectgroep.

Zoals bekend kwam het project over de Toekomstvisie Brinkhof-Brinkhofweide al snel in het gedrang toen de gemeente tegelijkertijd met het voorstel kwam om het Dr. Nassau College tijdelijk in De Brinkhof te willen huisvesten. Het bureau dat het proces begeleidde kwam aan de kant te staan. Daardoor is de enquête nog steeds niet uitgewerkt. Uit de eerste voorlopige resultaten is overigens wel duidelijk geworden dat de Brinkhof een belangrijke maatschappelijke rol vervult in het dorp. Tegelijkertijd wordt het gebouw ook als saai en gedateerd ervaren.

Later moet duidelijk worden hoe het bureau dat de Toekomstvisie gaat begeleiden een vervolg gaat geven aan de valse start die met het project gemoeid was.

Overigens is nog steeds niet duidelijk hoe het verder gaat met obs De Hekakker. Wethouder Kirsten Ipema liet gisteravond weten nog steeds te zoeken naar een tijdelijke locatie voor de de school als er nieuwbouw gepleegd moet gaan worden. Het lijkt erop dat vooralsnog eerst maatregelen (tegen lekkage en verbetering lekkage) genomen zullen worden om de school in ieder geval nog een schooljaar in het huidige gebouw te laten zitten. De wethouder beloofde de gemeenteraad op de hoogte te zullen houden. Supermarkt Poiesz heeft ondertussen van Enexis te horen gekregen dat vanaf week 39 elektricteit beschikbaar is voor een noodwinkel op de Brinkhofweide. Daarna kan begonnen worden met de bouw van de nieuwe winkel.

Een mogelijkheid zou zijn dat de noodlokalen op de Brinkhofweide worden geplaatst als de noodwinkel z’n dienst gedaan heeft en de nieuwe winkel helemaal klaar is. De oplevering voor een nieuwe school voor De Hekakker staat gepland voor 2027.