Ingezonden brief in de Norger Courant over de Brinkhof-kwestie

door | 19 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 Ingezonden brief in de Norger Courant over de Brinkhof-kwestie

Ingezonden brief

De Brinkhof ten dode opgeschreven voor de gebruikers?

Op dit moment staat de gemeente voor een hele belangrijke beslissing. Wat is de toekomst van De Brinkhof? Maar alles duidt erop dat het voor de gemeente al duidelijk is welke kant het opgaat. Het Dr. Nassau College komt in De Brinkhof. Dat betekent dat de bedrijven eruit worden gegooid of het werken wordt onmogelijk. Maar wat nog veel erger is, tal van sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten zullen gestopt worden.

Waar begint het probleem?

Het begint ermee dat De Hekakker een nieuw schoolgebouw wil. Het dak is aan vervanging toe en dat kost veel geld. Dan kun je beter een nieuw schoolgebouw neerzetten. En eenieder heeft zijn zinnen erop gezet dat dat proces zo snel mogelijk en het liefst komend schooljaar van start gaat.

Waar moet de Hekakker dan naar toe?

Het Dr. Nassau College zou eerst naar Assen verhuizen. Dan kwam hun gebouw vrij en kon De Hekakker daar tijdelijk in. Mooie oplossing. Maar de verhuizing naar Assen ging niet door en alle plannen lagen al klaar. Wat nu? Een oplossing zou zijn dat er een noodgebouw komt. Maar voor een noodgebouw is veel stroom nodig. En in deze tijd lijkt het moeilijk om bij Enexis een stroomaansluiting te realiseren die nodig is. En als je die niet (op tijd) aanvraagt, krijg je die dus niet.

Met welke oplossing komen ze?

Welke oplossing heeft de gemeente in samenspraak met de directeuren van het Nassau en De Hekakker bedacht? Het Nassau College moet gehuisvest gaan worden in De Brinkhof! Dat dat enorme consequenties kan hebben voor de huidige huurders en alle gebruikers van De Brinkhof doet er schijnbaar niet toe. Het complete dorpshuisgevoel wordt bij het vuilnis gezet. Inspraak is er niet. Deze trein rijdt in één richting en kan, zoals het lijkt, niet meer gestopt of afgebogen worden. En er is nooit, maar dan ook nooit gecommuniceerd met de huidige gebruikers en huurders.

Hoezo inspraak is er niet?

Heel schijnheilig is de gemeente vorige maand een campagne gestart om een nieuwe visie op te halen over wat wij als dorp de komende jaren met De Brinkhof willen. Er zijn projectgroepen samengesteld, werkgroepen van huurders en gebruikers en er is zelf een grote enquête georganiseerd. Dorpsbelangen is betrokken, de Zakenkring, de huurders en gebruikers van De Brinkhof en via de enquête en inloopmiddagen eigenlijk alle bewoners van Norg.

Vies spelletje?

Maar de gemeente gaat met deze inbreng totaal niets doen. De beslissing over de komende jaren voor De Brinkhof ligt al klaar. Er hoeft alleen nog maar een klap met de hamer op gegeven te worden. Het liefst voor 1 april. Dat betekent dan toch dat heel dat ‘ophalen van een visie’ vanuit het dorp een wassen neus is? Een heel vies spelletje van de gemeente en andere belanghebbenden.

Welke oplossing kan er wel zijn?

De oplossing om De Brinkhof te houden zoals die is, is heel eenvoudig. De aanvragen voor de elektriciteit moeten snel gedaan worden, als dat nog niet is gebeurd. De Hekakker en het Doctor Nassau College houden het nog even vol op de plek waar ze nu zitten. Als de situatie onveilig zou zijn, zou ik onze kinderen namelijk vandaag nog van school halen. En er worden zo snel als het gaat noodgebouwen gerealiseerd.

Dat dit het proces voor de Hekakker en het Doctor Nassau College wat verlengt is jammer maar niet rampzalig. Wat wel rampzalig zou zijn is als er niet meer gebiljart kan worden, als er geen woensdagmiddag-lunch meer kan zijn voor onze ouderen in Norg, als er niet meer gebridged kan worden, koersballen is voorbij, de donderdagmiddagactiviteit van de WIN en zo nog ontzettend veel meer dingen.

Laten we met elkaar opstaan tegen domme beslissingen die het levensgeluk van heel veel Norgers bedreigen. Juist onze ouderen, en daar zijn er in Norg heel veel van, hebben De Brinkhof heel hard nodig. Maar daarnaast eigenlijk iedere Norger als je bekijkt wat hier op jaarbasis allemaal gebeurt.

En bedenk; geen van de mensen die hierover beslissen, woont in Norg. Die hebben daar geen enkel gevoel bij. Wij wel!

Harry Haandrikman – Haandrikman Uitvaartverzorging

Agnes Boelens, Helga Jonkers – Research Drive

Richard Beuker – Uw hypotheekadviseur

Etty Hartlief – Voetenpraktijk Etty

Bestuur Historische Vereniging Norch,

Onno Euverman, Bridgeclub Klavertje Vier

Jeanne van Leeuwen, Culturele Raad Norg

Grietje Hofsteenge, studio b+m

Willem Bakering – Norger Courant

Bestuur Biljartvereniging Ons Genoegen 2012

Machiel Huizenga, Goed Wijs Projectmanagement bv

Kor Haan, Stichting Ouderenvervoer Norg (SON)

Thoma assurantie- en pensioenadviseurs

Vrouwen van Nu, afdeling Norg