Informatie over de verkiezingen voor het Europees parlement

door | 21 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 Informatie over de verkiezingen voor het Europees parlement

Op donderdag 6 juni zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Deze verkiezingen vinden 1 keer in de 5 jaar plaats. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen.

U mag voor het Europees Parlement stemmen als u Nederlander bent of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat heeft, 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. De stempas heeft u afgelopen week ontvangen. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met 5 juni 12.00 uur persoonlijk bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: deze mag dus niet zijn verlopen!

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsdocument meenemen.

Identificatieplicht

U moet zich bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau identificeren met een geldig identiteitsdocument. Geldige identiteitsdocumenten zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij deze verkiezing mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 6 juni 2024 (de dag van de verkiezingen) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waarop staat “geldig tot 6 juni 2019” of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich bij het stembureau melden met de door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld.

Machtigen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen. Op de achterkant van uw stempas kunt u een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente machtigen om voor u te stemmen. Vul de volmacht volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook (een kopie van) uw geldige identiteitsdocument meegeven. Dit mag dus ook een maximaal 5 jaar verlopen document zijn.

Ook kunt u gebruikmaken van een schriftelijke volmacht, hiervoor moet u uiterlijk maandag 3 juni een aanvraag indienen bij de gemeente. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar of te downloaden via www.noordenveld.nl/verkiezingen. Als u een schriftelijke

volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de basisregistratie personen nakijken.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. De kiezerspas geeft u de mogelijkheid om bij deze verkiezing uw stem uit te brengen in elk stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangevraagd. Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk op maandag 3 juni bij ons binnen zijn. Uw kiezerspas persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis kan tot woensdag 5 juni 12.00 uur.

Kandidatenlijst

Op de kandidatenlijst die uiterlijk 31 mei huis-aan-huis wordt bezorgd kunt u zien op wie u kunt stemmen. Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Dan kunt u de Stemwijzer invullen op www.stemwijzer.nl. Aan de hand van 30 stelling test u dan uw politieke voorkeur.

Meer informatie

Informatie over de verkiezing is ook te vinden op onze website www.noordenveld.nl/verkiezingen of op www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement. Heeft u na het raadplegen van die site nog vragen, neem dan contact op met het Informatiepunt Verkiezingen. Het Informatiepunt Verkiezingen is op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer 070 426

7329. Mailen kan ook naar:

De vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen begint op vrijdag 7 juni om 9.00 uur op het gemeentehuis. De zitting wordt geschorst om 17.00 uur en weer wordt heropend op maandag 10 juni om 9.00 uur, waarna de uitslag wordt gepubliceerd.