Het Cultuurfonds doneert 2 miljoen euro extra aan natuur in Nederland

door | 27 feb 2024

Home 9 Nieuws 9 Het Cultuurfonds doneert 2 miljoen euro extra aan natuur in Nederland

De staat van de natuur holt hard achteruit. 2023 was het warmste én natste jaar ooit gemeten, met daarbij een droogterecord. Het realiseren van klimaatbestendige natuur is noodzakelijk en daarom investeert het Cultuurfonds dit jaar 2 miljoen extra via de provinciale Landschappen. Deze bijdrage komt bovenop de 1,5 miljoen euro waarmee het Cultuurfonds jaarlijks al bijna 300 natuurprojecten ondersteunt. Het Drentse Landschap krijgt van deze extra bijdrage 150.000 euro. Dit bedrag gaat Het Drentse Landschap inzetten voor landschapsherstel en bosaanplanting in haar gebieden.  

“Natuur en cultureel erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft een enorme impact op het Nederlandse landschap en daarom doneren we de extra 2 miljoen aan provinciale Landschappen. Het creëren van klimaatbestendige natuur is een prioriteit”, aldus Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds. 

Klimaatverandering

Elke euro die in Europa geïnvesteerd wordt in natuurherstel levert 8 tot 38 euro op, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De provinciale Landschappen versterken al tientallen jaren de natuur en beschermen het landschap en cultureel erfgoed in Nederland.

Het Drentse Landschap is zeer dankbaar voor deze aanvullende bijdrage van het Cultuurfonds. Sonja van der Meer, directeur-bestuurder Het Drentse Landschap: “Er is veel aan de hand met het klimaat en dat heeft grote invloed op de natuur. We zijn dan ook ontzettend verheugd dat het Cultuurfonds ons nu met zo’n geweldig mooi bedrag steunt om aan de slag te gaan om de natuur te herstellen. Dit inspireert ons enorm!”

Geef om natuur 

Dat het Cultuurfonds al zo’n 60 jaar bijdraagt aan het behoud en de versterking van de natuur in Nederland kan dankzij de genereuze steun van donateurs en schenkers. Broers: “We kunnen niet zonder de schenkingen van natuurliefhebbers, want de nood is hoog om te investeren in klimaatbestendige landschappen. Op die manier kunnen we bijdragen aan belangrijke natuurprojecten, educatie, biodiversiteit en behoud van landschappen. We roepen natuurorganisaties dan ook op om een aanvraag bij ons in te dienen.” 

Het Cultuurfonds 

Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen euro in de toekomst van cultuur en natuur, dankzij particuliere giften en nalatenschappen, samenwerking met partners en de afdracht van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Via het Cultuurfonds krijgen jaarlijks ruim 3.500 cultuur- en natuurprojecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname een financiële bijdrage. Kijk voor meer info op cultuurfonds.nl/natuur.