Gemeente Noordenveld zet transitie Oosterduinen ‘on hold’, bestuur VvHO verbijsterd.

door | 4 jul 2024

Home 9 Nieuws 9 Gemeente Noordenveld zet transitie Oosterduinen ‘on hold’, bestuur VvHO verbijsterd.

De transformatie Oosterduinen, waar al jaren aan gewerkt wordt is door het college van Ben W van de gemeente Noordenveld op de lijst geplaatst met ‘voorstellen die voorlopig niet kunnen worden uitgevoerd’. Voor het transformatieproces van Oosterduinen betekent dit dat er op dit moment geen nieuwe stappen worden genomen. Om het project voort te zetten, moet er eerst budget beschikbaar worden gesteld, zo staat in een mededeling aan de betrokkenen bij de Oosterduinen te lezen.


“Hoe het nu verder gaat, hangt af van hoe de financiële situatie zich de komende periode ontwikkelt. Onder andere de veranderde bijdrage vanuit de Rijksoverheid en subsidiemogelijkheden hebben hier invloed op. We blijven in ieder geval zoeken naar mogelijkheden om uitvoering te geven aan de plannen die we met elkaar hebben bedacht”, aldus de gemeente.

Wat gaat wel verder?
Het proces van huisnummering gaat in ieder geval wel door. Onze buitendienst gaat de komende maanden ook verder met het plaatsen van de nieuwe straatnaamborden.

Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen heeft brandbrief gestuurd aan wethouder Robert Meijer. De vereniging vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente het project voorlopig laat vallen. Oosterduinen wordt niet serieus genomen, zegt de brandbrief. “Verbijsterd waren we toen we vanochtend de mailing ontvingen dat de transitie Oosterduinen is opgeschort. En dat eigenlijk maar met één argument: het is niet begroot.

Teleurgesteld heeft het VvHO-bestuur de mededeling gelezen. “Temeer omdat we al zo lang bezig zijn. Hoeveel uren vrijwilligerswerk zitten er al niet in dit project. We hebben ‘Streefbeelden’ geschreven en ‘expedities’ bewandeld en iedere keer kwam u als gemeente met de opmerking ’we moeten wel iedereen meekrijgen’ . Dan zeiden wij: ‘dan moet u vaart maken’. En wat gebeurt er nu? Precies het tegenovergestelde. U trapt op de rem en neemt hiermee wederom de Oosterduiners niet serieus. Dit maakt u onbetrouwbaar, ons boos en de gebruikers van het bos gefrustreerd.”

“We hadden ook afgesproken dat, als de gemeente belangrijke mededelingen had betreffend ons gebied, u deze vooraf met ons zou delen zodat wij onze leden en de andere bosbewoners van antwoorden zouden kunnen voorzien. Nu ook dit niet is gebeurd zijn we ook hier met stomheid geslagen en staan met onze mond vol tanden.”

Als het nu voorliggende plan doorgaat denkt het bestuur dat het plan door de realiteit zal worden ingehaald. “Meerdere partijen in de Tweede Kamer pleiten voor het vrijgeven van recreatiewoningen voor permanente bewoning. Als dat op landelijk niveau geregeld gaat worden zou dat slecht kunnen uitpakken voor ons bos omdat er dan verder weinig of niets plaatselijk geregeld kan worden. Dit zou de recreatieve waarde van de Oosterduinen voor Norg, en daarmee de plaatselijke economie, serieuze schade kunnen berokkenen. Wij hadden juist van een VVD-wethouder hiervoor begrip verwacht.”

Het VvHO wil graag een gesprek met de wethouder over “hoe we deze bijzondere plek, dit prachtige bos, toekomstbestendig kunnen maken voor mens en natuur. Want het kan niet zo zijn dat een deuk in de begroting mensen uitsluit en ons uiteindelijk in de (naaste) toekomst meer gaat kosten dan dit uitstel op korte termijn bespaart.”