Gemeente heeft geen alternatief voor verhuizing Dr. Nassau College naar De Brinkhof

door | 3 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Gemeente heeft geen alternatief voor verhuizing Dr. Nassau College naar De Brinkhof

Het college van B en W van de gemeente Noordenveld zal deze week besluiten om het Dr. Nassau College (deels) in de multifunctioneel centrum De Brinkhof te huisvesten. Het zou gaan om een tijdelijke huisvesting van minimaal drie jaar maar dat die tijdelijkheid geen definitieve huisvesting wordt gelooft geen Norger. In de Brinkhof werden huurders en gebruikers gisteren bijgepraat over de plannen van de gemeente Noordenveld. Maar dat leverde eigenlijk alleen gemor op, omdat op geen enkele wijze tegemoet werd gekomen aan de bezwaren van huurders en gebruikers.

Een van de bezwaren is dat de tijdelijke huisvesting de toekomstplannen voor de Brinkhof/Brinkhofweide compleet doorkruist. “Hoe open en transparant is de gemeente Noordenveld als gebruikers niet eens worden betrokken bij het onderzoek naar de huisvesting”, zo werd gesteld. Bijzonder feit is dat de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de toekomst, ook de herhuisvesting van zowel De Hekakker als het Dr. Nassau College naar De Brinkhof moet gaan regelen.

Zo zijn er geen alternatieven onderzocht voor huisvesting van basisschool De Hekakkker, die volgens de wethouder echt moet verhuizen in verband met lekkage en een slecht functionerende verwarming. Dat de gemeente daar zelf de oorzaak van is door slecht onderhoud wordt niet nadrukkelijk naar voren gebracht. De basisschool moet in het gebouw van het Dr. Nassau College worden ondergebracht, die vervolgens moet verhuizen naar de Brinkhof. Een plan dat voor de nodige onrust zorgt in Norg en omgeving omdat op geen enkele wijze overleg is gevoerd met wie dan ook. De komende tijd moeten puzzelstukjes worden gelegd, waarbij de gemeente in beeld wil brengen waar en hoe de school in De Brinkhof wordt ondergebracht. Dit in combinatie met het plaatsen van noodunits. Inmiddels hebben ook omwonenden van de Brinkhof hun bezwaren tegen de komst van de school in een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt. De petitie die gestart is, is inmiddels de tweehonderd handtekeningen gepasseerd.

Wethouder Kirsten Ipema zei oor te hebben voor de tegenstand vanuit het dorp, maar heeft geen alternatief. Dat bleek toen Geesje Lokhorst, die namens de Vrouwen van Nu Norg vroeg hoe zinvol het nog is om over de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs te praten. De gemeente heeft geen plan B, zo werd gesteld. Alternatieven voor de tijdelijke huisvesting zijn volgens de gemeente onderzocht, maar niet duidelijk werd waar en wanneer. Als je in een te laat stadium start met plannenmakerij is er vaak geen alternatief meer mogelijk.

Wat niet aan de orde kwam, maar wel degelijk een feit is, is dat de gemeente Noordenveld liever geen geld uitgeeft aan een dure noodschool, zoals bij de Marke in Roden het geval was. Voor het Dr. Nassau College geldt dat helemaal geen cent voor het opknappen/vernieuwen in het Integraal Husivestingsplan Scholen is opgenomen omdat de school eerder aangaf naar Assen te willen verhuizen en daar vorige zomer op terug kwam. Toen al werd De Brinkhof als mogelijk alternatief voor de school genoemd, maar tot een aanzet voor een daadwerkelijke uitvoering kwam het klaarblijkelijk pas onlangs, zonder enige overleg met huurders, gebruikers en omwonenden.

Zo’n tweehonderd leerlingen en medewerkers in een multifunctioneel centrum waar ook de bridgevereniging, de volksdansers en allerlei andere maatschappelijk organisaties en waar diverse bedrijven zitten, krijgen zomaar een school erbij. Terwijl er steeds vaker gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheden die De Brinkhof als ontmoetingscentrum biedt. Ook de bibliotheek heeft de wens om uit te breiden en ook dat zal nu gedwarsboomd worden. Exposities in de Binnenbrink zijn niet langer mogelijk als een school in het gebouw wordt ondergebracht. Vergunningstechnisch is het allemaal mogelijk volgens de wethouder, want de school valt ook onder sociaal-maatschappelijk invulling.

Huurder Harry Haandrikman was duidelijk in zijn stelling: “We moeten een klap geven op een plan dat nog helemaal geen plan is. Ik ben ondernemer, als ik een plan heb, werk ik dat éérst helemaal uit.” Iedereen vraagt zich af waarom dat niet gebeurt is, want pas dan heb je zicht op de mogelijke consequenties. Een voorstel om de plannenmakerij uit te stellen en beter naar alternatieven te kijken werd zomaar van tafel geveegd, net als een plan van Korrie Keun om noodlokalen voor De Hekakker op het huidige terrein te plaatsen. Volgens hem is er dan geen enkel probleem met de levering van elektriciteit en gas. De gemeente gaat niet eens met hem in gesprek.

Jan Kruize deed namens de Belangen Vereniging Norg een soort van bemiddelingspoging door op te roepen om snel; met alle betrokkenen in gesprek te gaan en duidelijkheid te hebben, voordat later deze maand de gemeenteraad moet beslissen over deze kwestie. Duidelijk is dat in dat geval men al akkoord gaat met de huisvesting van de school in De Brinkhof en dat willen huurders en gebruikers niet, zo blijkt uit de reacties. Men voelt zich voor het blok gezet en niet gehoord. Op de brief die huurders en gebruikers voorafgaand aan de bijeenkomst aan de wethouders stuurden werd nauwelijks ingegaan.