Duofractie PvdA/GroenLinks deelt boek uit

door | 10 jul 2024

Home 9 Nieuws 9 Duofractie PvdA/GroenLinks deelt boek uit

In een serie raadsvergaderingen worden in juli de eerste stappen gezet naar de begroting voor 2025 en verder. De gemeenteraad bespreekt dan de perspectiefnota, waar bestaande en nieuwe plannen van een kostenplaatje voorzien worden.  Ook is er een lijst met plannen die “Voorlopig even niet” uitgevoerd kunnen worden, omdat er geen geld voor is. Dit zijn vaak plannen die als doel hebben mensen te betrekken bij de samenleving, zoals versterking van sportfaciliteiten, het fonds Leefbaarheid en buurthuizen.

Veel mensen met een laag inkomen missen om diverse redenen de mogelijkheid om goed mee te komen in deze samenleving, en het betrekken in sociale netwerken zoals sportclubs en verenigingen is een belangrijke stimulans om deze groep wel mee te krijgen.

Daarom is in de raadsvergadering van maandag 8 juli het boek “Armoede uitgelegd aan mensen met geld” overhandigd aan alle fracties in de gemeenteraad en het college van B&W van Noordenveld. Dit boek legt uit waardoor armoede wordt veroorzaakt, en geeft ook denkrichtingen aan voor mogelijk oplossingen.

Fractievoorzitter Bertus Jan Epema lichtte deze actie toe, en hoopt dat na het lezen van het boek bij alle fracties meer begrip is ontstaan voor de problematiek van mensen die in armoede leven. Ook hoopt PvdA/GroenLinks Noordenveld dat het helpt bij het maken van financiële keuzes voor de komende jaren

De raad reageerde met applaus positief op het initiatief. Burgemeester Smid voegde hier nog aan toe dat het ook een boeiende ervaring is om een bijeenkomst met de schrijver van het boek, Tim ’S Tongers bij te wonen.