Dr. Nassau College Norg gaat niet akkoord met tijdelijke inhuizing, maar wil een definitieve oplossing

door | 22 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Dr. Nassau College Norg gaat niet akkoord met tijdelijke inhuizing, maar wil een definitieve oplossing

“Als bestuur van de school in Norg is het voor ons als bestuur onverantwoord is om te gaan verhuizen naar een tijdelijke situatie met onbekende uitkomst. Om deze reden hebben we besloten pas te verhuizen indien er meer duidelijkheid te geven is door de gemeente. Graag continueren we het gesprek met u zodat we ook in de toekomst kwalitatief goed en thuisnabij onderwijs kunnen geven in Norg.” Dat schrijven Alice Vellinga en Annalie Osinga van het College van bestuur NassauVincent in een brief aan het college van B&W van de gemeente Noordenveld. De brief is vandaag verstuurd.

Dr. Nassau College Norg wil niet tijdelijk verhuizen naar De Brinkhof maar kiest voor een definitieve oplossing. De gemeente Noordenveld geeft telkenmale aan wel voor een definitieve oplossing te willen kiezen, maar is gehouden de uitkomsten van de Toekomstvisie Brinkhof/Brinkhofweide af te wachten. Omdat de begeleidende partij is afgehaakt heeft dat proces vertraging opgelopen.

Of het agendapunt woensdagavond op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering blijft staan is nog onduidelijk, maar eigenlijk is alle grond voor het raadsvoorstel met de brief van het Dr. Nassau College verdwenen.

Daar waar de gemeente Noordenveld nooit overleg heeft gevoerd met huurders gebruikers omwonenden en vereniging over de mogelijke gevolgen van de inhuizing blijkt dat er wel regelmatig overleg is geweest met het Dr. Nassau College. Uit de brief aan het college na een overleg eerder deze maand: “We zijn positief over de tijdelijke huisvesting, mits we zicht krijgen op permanente huisvesting. We maakten dit voorbehoud omdat het voor ons van groot belang is om onze leerlingen, ouders en medewerkers helderheid te kunnen geven over het toekomstperspectief op het moment dat we op korte termijn zouden verhuizen naar De Brinkhof waarbij sprake zou zijn van tijdelijke huisvesting. De reactie die we op 18 april op deze vragen ontvingen geeft ons helaas onvoldoende vertrouwen om op dit moment te kunnen besluiten te verhuizen naar een tijdelijke huisvesting in De Brinkhof. Hierbij speelt ook de ontstane maatschappelijke onrust mee.”

Een van de argumenten van de school is dat het van groot belang is om de (toekomstige) leerlingen, ouders en medewerkers helderheid te kunnen geven over het toekomstperspectief op het moment dat ze communiceert dat ze op korte termijn verhuist naar De Brinkhof. “Zonder zicht op een vaste plek is een besluit voor ons onverantwoord. We kunnen dit risico niet verantwoorden naar onze medewerkers, leerlingen en ouders. We lopen een te groot risico als het gaat om leerlingaantallen bij een kwetsbare locatie zoals onze school in Norg. Wij kunnen ons vinden in een optie tot permanent verblijf in De Brinkhof. Dit wordt echter nergens vastgelegd, ook niet als voornemen.”

Volgens het Dr. Nassau College is In het raadsvoorstel aangegeven dat de gemeente zorgdraagt voor passende huisvesting van het Dr. Nassau College in Norg, echter dit is de wettelijke taak van de gemeente. Tijdelijkheid zonder enig perspectief kan daarom geen comfort bieden, een tijdelijke verhuizing veroorzaakt altijd onrust. “We weten dat er een proces gaande is rondom de toekomstvisie van De Brinkhof. Dit proces heeft een eigen tijdpad wat, zo lazen we in uw reactie, naar verwachting pas na de zomer wordt afgerond. We begrijpen dat het van belang is om de visie af te wachten. Dan pas kan de gemeente haar visie geven op de mogelijkheden voor de permanente huisvesting van het voortgezet onderwijs in Norg. Een tussentijdse tijdelijke verhuizing vergroot ons inziens de maatschappelijke onrust.”

Al deze zaken samen leiden voor het College van Bestuur van NassauVincent tot de conclusie dat het op dit moment als bestuur van de school in Norg onverantwoord is om te gaan verhuizen naar een tijdelijke situatie met onbekende uitkomst.

In de brief staat ook dat het Dr. Nassau College Norg al vele jaren voortgezet onderwijs aanbiedt in Norg. “Het is bekend dat het huidige gebouw al lang niet voldoet aan de minimale eisen: het gebouw is (veel) te klein en heeft dringend renovatie nodig. Om deze reden hebben we ons in het verleden ook georiënteerd op verhuizing naar Assen. Afgelopen jaar hebben wij besloten om te blijven in Norg: een besluit dat in goede aarde viel bij velen. We vinden het van belang om goed onderwijs aan te bieden dichtbij huis.”

Het College van bestuur verwacht dat dat onderwijs, mits er geschikte huisvesting is, nog langdurig kan worden aangeboden in Norg. We verwachten bovendien dat aanwezigheid van voortgezet onderwijs in Norg een positieve impact heeft: op kansen voor leerlingen, maar ook voor de leefbaarheid van de dorpen en het vestigingsklimaat in de gemeente. De gemeente heeft het Dr. Nassau College locatie De Brinkhof voorgesteld – als tijdelijke optie. De tijdelijke huisvesting zou uit kunnen monden in permanente huisvesting. Op basis van meerdere verkennende gesprekken en uitwerking door DAAD-architecten, gaven wij aan ons hier in te kunnen vinden, met als onderlegger dat er voor ons ook perspectief zou zijn op permanente huisvesting. Wij oordeelden positief over de plek van De Brinkhof: middenin de dorpsgemeenschap.”