Deze week in de Norger Courant:

door | 28 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 Deze week in de Norger Courant:

Inwonerscollectief Noordenveld wil af van ‘willekeur en onbehoorlijk bestuur’

Er is een nieuw bewonerscollectief in Noordenveld in oprichting dat een vuist wil maken tegen gemeentelijk optreden bij tal van projecten. In het Dagblad van het Noorden werd afgelopen week door de initiatiefnemers gesproken van ‘willekeur en onbehoorlijk bestuur’. Een van de initiatiefnemers stelt dat het nu zaak is om eerst het gemeentebestuur in te lichten wat men van plan is en dat het gemeentebestuur voor hen geen gesprekspartner meer is. “Dat is een gepasseerd station. Dit moet even juridisch waterdicht. Het gaat er niet om wat we niet willen maar wat we wel willen: een betrouwbare overheid!” Daarna treedt men in de openbaarheid.

De gemeente Noordenveld was tot vorige week niet op de hoogte van dit collectief. “Uiteraard staat het inwoners vrij om een collectief te vormen. Het collectief heeft zich tot op heden niet gemeld bij ons, maar we gaan hierover graag in gesprek.”

Bij de participanten zou het tot nu toe in ieder geval gaan om projecten als ‘De Tip’ in Norg, Oosterduinen Norg, Zulthe/Maatlanden Roden, Peize-Zuid, Langbroek Peize, Stinsenweg Roden, Brinkhof Norg, Zonnepark Zuidvelde. Allemaal projecten waarbij de gemeente lijnrecht tegenover de bewoners kwam te staan. Niet alleen het college, maar ook de raad had en heeft volgens betrokken stakeholders vrij weinig oog en oor voor de bezwaren en opmerkingen van Noordenvelders die hun mening naar voren brachten en brengen.

Onlangs bracht Lijst Groen Noordenveld al een persbericht naar buiten waarin gesteld werd dat de gemeente Noordenveld moeite heeft met kritische inwoners. Dat zou blijken uit de reacties op een openbare ledenvergadering, waarbij zowel leden als niet-leden de bijeenkomst bezochten. “Inwoners komen steeds vaker naar LGN toe omdat ze vastlopen bij de gemeente”, stelde ex-raadslis Henk Koekkoek. “Bijvoorbeeld omdat ze informatie niet krijgen van de gemeente, of omdat er in de buurt gebouwd wordt of vergunningen worden verleend. Of omdat mensen actief willen meedenken over een plan, maar nul op rekest krijgen. Soms raken mensen daardoor zelfs verzand in juridische procedures, die niet alleen kostbaar zijn, maar ook heel lang duren.”

LGN stelde dat de gemeente meer open moet staan voor bijdragen van de inwoners en vindt nu een aantal Noordenvelders die betrokken zijn bij diverse projecten aan hun zij. “Betrokken burgers worden door de gemeente als ‘te kritisch’ ervaren. Maar: iedere kritiek is een gratis advies. Je kunt een duur bureau inschakelen, maar je kunt ook gewoon naar je inwoners luisteren. Die weten vaak heel goed wat er in hun directe omgeving speelt. Er is zoveel meer uit de samenleving te halen als je je open opstelt en gemaakte fouten toegeeft.”

Een van de betrokken initiatiefnemers noemt de huidige wegwerkzaamheden in het centrum van Norg. “Het strookje klinkers langs het asfalt met een klinkertje verbreden. Weggegooid geld. Dit klinkerrandje heeft een historie… Bij het opknappen van het centrum van Norg (15 jaar geleden?) wilde de gemeente klinkers leggen in het centrum. Aanwonenden wilden dat niet vanwege geluidsoverlast. Dus heeft de gemeente besloten asfalt te leggen. Maar toch tegen de zin van aanwonenden een randje klinkers aanleggen!! Gewoon de zin doordrukken en niet luisteren naar de burger. En dit is een van de rode draden die wij hebben ontdekt.”

Als we het toch over Norg hebben zijn er ook problemen met betrekking tot de Oosterduinen “Een trend die in Oosterduinen zichtbaar is: als je hier wat wilt (bouwen, bomen kappen, etc.), niks aanvragen bij de gemeente. Dat geeft allen maar gezeur en het mag of het kan niet. Dus gewoon doen. De gemeente handhaaft toch niet. Dat zie je bij Meelkerlaan 1 en 3 en diverse andere zaken. Het is door druk van de omwonenden dat de gemeente zegt te gaan handhaven maar ze hebben hier helemaal geen trek in, dat merk je aan alles. En het college zegt gewoon: ‘Ga maar naar de rechter’. Mooi makkelijk, dat gaat je geld kosten en de gemeente procedeert met gemeenschapsgeld en de gemeente wint tijd. Voordat een zaak voor de rechter komt ben je tegenwoordig anderhalf jaar verder.” Ook de Norger Courant heeft hier herhaaldelijk navraag naar gedaan maar zowel burgemeester Klaas Smid als wethouder Robert Meijer wilden uit ‘oogpunt van zorgvuldigheid en mogelijke rechtszaken’ hier niet op reageren.

De bezwaarprocedure tegen het opheffen van de bouwstop op Meelkerlaan 3 is inmiddels verlopen. De gemeente heeft de maximale termijn van 12 weken genomen voor een zeer eenvoudige casus. “Maar voor vandaag geen besluit genomen dus. Dat betekent dat je de gemeente weer in gebreke moet stellen”, aldus een van de initiatiefnemers. “En dat is ook de casus aan de Langbroek in Peize. Illegale bouw, maar de gemeente weigert te handhaven. En als de buren een kleinigheid aanvragen wordt het afgewezen. Dus zo creëert deze gemeente illegaliteit. Misdaad loont.”

Nog een voorbeeld. Terwijl Norg gevraagd wordt mee te denken over de toekomst van de Brinkhof en Brinkhofweide denkt het college van burgemeester en wethouders dat project zomaar te kunnen dwarsbomen door te besluiten dat het Dr. Nassau College haar in het gebouw moet inhuizen. Zonder overleg met huurders, gebruikers en omwonenden. Ineens gelden participatieregels niet meer en blijkt dat onderzoeken naar het dak en de cv-installatie van De Hekakker met een bepaalde vooringenomenheid te zijn uitgevoerd. Nader onderzoek leert dat de cv-installatie wel kan worden gerepareerd en dat het dak wel (ook al is het tijdelijk) kan worden hersteld. In dat geval is geen verhuizing naar het gebouw van de Dr. Nassau College nodig, maar kan de school in afwachting van nieuwbouw eerst nog even zitten waar ze zit en dan naar noodlokalen verhuizen op een nader te bepalen plek. Dat had heel wat onnodige onrust kunnen voorkomen.