BOEK OVER DE GESCHIEDENIS VAN NORG

door | 27 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 BOEK OVER DE GESCHIEDENIS VAN NORG

Op 15 juni a.s. verschijnt bij de Historische Vereniging Norch in samenwerking met Uitgeverij Profiel het boek: “Norg door de eeuwen heen”

In Drenthe is Norg een van de meest bijzondere gemeenten. Vrijwel alle aspecten die het Drentse land karakteriseren zijn er terug te vinden. Wie aan Drenthe denkt, denkt aan veen. Het Fries-Drentse grensgebied is vele eeuwen een uitgestrekt veengebied geweest, maar ontgonnen en tot vruchtbaar land omgezet. Naast het veen zijn de zandgronden met hun essen, hooi- en groenlanden typerend. De voormalige zandverstuivingen zijn bebost en sinds de vroege twintigste eeuw aantrekkelijk voor toeristen en motorcrossliefhebbers. Zelfs internationale wedstrijden werden er gehouden.

Norg heeft een historisch waardevol landschap. De uitgestrekte bossen in de Romeinse tijd hebben plaatsgemaakt voor heide, en vervolgens voor cultuurland en nieuwe bossen. In dit landschap zijn de esdorpen ontstaan, elk met een eigen geschiedenis.

Maar een landschap komt tot leven wanneer er mensen gaan wonen. De middeleeuwse kerk en enkele adellijke families bewijzen dat Norg bijna duizend jaar geleden al aantrekkelijk was als woonplaats. Sindsdien hebben de boermarken een belangrijke rol gespeeld in de samenleving. De inwoners zochten een bestaan in veeteelt, ontginning en handel. Kinderen gingen naar school, volwassenen naar de kerk.

In de laatste twee eeuwen is het landschap sterk veranderd, mede dankzij de inwoners die gingen profiteren van de techniek. Zandwegen werden bestraat, kanalen gegraven, nutsvoorzieningen als elektriciteit en aardgas ingevoerd. Met de komst van de techniek veranderde het leven in het dorp.

Een gemeentelijke herindeling zorgde er in 1997 voor dat de gemeente Norg werd opgeheven. Daarmee kwam een eind aan een gemeente die bijna twee eeuwen had bestaan en die – in min of meer dezelfde vorm – als kerspel daarvoor ook al eeuwen had gefunctioneerd. Veel is er sindsdien veranderd, maar gelukkig is veel moois en waardevols bewaard.

De oude gemeente Norg omvatte de dorpen Een, Een-West, Huis ter Heide, Langelo, Norg, Peest, Veenhuizen, Westervelde en Zuidvelde. Elk dorp heeft zijn eigen geschiedenis die in het boek uitgebreid aan de orde komt. Twee rode draden worden door het boek heen gesponnen: het landschap en de mensen.

Opmerkelijk is dat Norg, vroeger gelegen in het dingspil Noordenveld, nu deel is van de gemeente Noordenveld. Maar ook in de moderne geschiedenis speelt Norg een rol, want de gasopslag bij het dorp Langelo heeft de inwoners en alle Nederlanders van warmte voorzien, maar in recente tijden ook zorgen gebaard.

Een reden te meer om het verhaal van Norg te schrijven en uit te geven. Een twintigtal auteurs, professioneel en amateur historici, van archeoloog tot medicus, heeft zijn kennis en expertise ingezet om de geschiedenis van Norg in al zijn facetten te beschrijven.

Het boek in A-4 formaat omvat maar liefst 456 pagina’s verdeeld over 20 hoofdstukken. Met dank aan een aantal sponsoren kunnen we de prijs beperken tot  € 30,00. U kunt het boek alvast bestellen door een mailtje te sturen naar onder vermelding van uw naam en adres. Ook via onze website www.historischnorch.nl

kunt u het boek bestellen. Rechtstreeks bij ons secretariaat mag natuurlijk ook (0592-612942 of 06-22736151). U ontvangt bericht waar en wanneer u het boek af kunt halen. Betalen kan contant maar met de pin mag natuurlijk ook.