Boek ‘Norg door de eeuwen heen’ is feest der herkenning

door | 16 jun 2024

Home 9 Nieuws 9 Boek ‘Norg door de eeuwen heen’ is feest der herkenning

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Margarethakerk is zaterdag het eerste exemplaar van het boek ‘Norg door de eeuwen heen’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het 450 pagina’s tellende boekwerk werd door Bert Venema, voorzitter van de Historische Vereniging Norch aangeboden aan burgemeester Klaas Smid. Smid zei onder de indruk te zijn van het werk dat de schrijvers van het boek hebben verricht. “Ik heb nog niet alles kunnen lezen maar wel het gedeelte over de oorlog. Ik vind het knap hoe onze oud-medewerker, Geertje Brink, dat gedeelte heeft weten samen te stellen.”

Bert Venema is samen met Lies Martens de grote trekker geweest van het boek. Een twintigtal schrijvers zorgden voor de inhoud op basis van hun kennis en kunde of door goed speurwerk te verrichten in archieven en met mensen gesprekken te voeren. Uiteindelijk zijn  er 3 jaar en tien maanden verstreken sinds het allereerste idee om het boek te maken. Er was onder meer hulp van schrijver Anne Doornbos uit Een die in zijn woonplaats al eens hetzelfde kunstje (bij het boek Van Eden tot heden) had gedaan. Ook eindredacteur Paul Brood (archivaris en rechtshistoricus) speelde een belangrijke rol.  De opmaak en vormgeving van het boek is gedaan door Ada Bolhuis en het boek is uitgegeven bij Profiel Uitgevrij in Groningen. Volgens Venema is het kwalitatief hoogwaardige boek veel veel mensen ‘een feest der herkenning’.

Het verhaal van Norg en de buitendorpen van de oude gemeente Norg begint bij ‘De ijstijden en het schiereiland Norg’ en eindigt eigenlijk niet want de geschiedenis blijft voortgaan. Er is uniek beeldmateriaal in het boek opgenomen, zoals het oogsten op de es van Langelo, kaarten van Veenhuizen en een foto van het gemeentebestuur en personeel uit 1929 ter gelegenheid van de installatie van burgemeester E.R. Tonckens. Norg had al de eer om in 1923 een vrouwelijke wethouder te mogen verwelkomen, mevrouw Alice Everdina  Julie de Vroom. Het was destijds nationaal nieuws. Door haar huwelijk met huisarts Johannes Deelken belandde zij in Norg en ging ze de politiek in.

De inhoud

In Drenthe ligt de voormalige gemeente Norg, een gebied dat bijna alle karakteristieken van het Drentse landschap weerspiegelt. Van veengebieden die zijn omgevormd tot vruchtbaar land, tot de typerende zandgronden en bossen die sinds de vroege twintigste eeuw toeristen en motorcrossliefhebbers aantrekken. Ondanks de gemeentelijke herindeling van 1997, waardoor Norg werd opgeheven, blijven de dorpen Een, Een-West, Huis ter Heide, Langelo, Norg, Peest, Veenhuizen, Westervelde en Zuidvelde levendig en rijk aan geschiedenis.

Het boek beschrijft uitgebreid de geschiedenis van deze dorpen, met bijzondere aandacht voor het gevangenisdorp Veenhuizen, dat dankzij Johannes van den Bosch een plek werd voor armen en bedelaars om een zinvol bestaan op te bouwen. Met bijdragen van twintig auteurs, variërend van archeologen tot medici, biedt dit boek een diepgaand inzicht in het landschap en de mensen van Norg, en hun plaats in de geschiedenis.

Onderwerpen

De ondergrondse gasopslag, het onderwijs, de oorlogsjaren, de gezondheidszorg, de recreatie, de verenigingen, kunst en cultuur, het gewone dagelijks leven… het komt allemaal aan bod in het boek dat eigenlijk in geen enkel Norger huishouden mag ontbreken.  

Tijdens de bijeenkomst in de Margarethakerk waren er bijdragen van Halbe Hageman (met voorbeelden over krenterigheid) en Henny Bouwman. Zij sprak over haar vader die vier jaar naar Indië werd uitgezonden en hoeveel indruk dat heeft gemaakt. Bij een ontmoeting met een voormalig Indië-ganger kwam dat duidelijk naar voren. “Ze vlogen elkaar huilend om de hals.” Henny wees ook op de impact op het gezin. Bert Venema reikte persoonlijk aan alle schrijvers van het boek een exemplaar uit. De schrijvers worden allemaal met naam, en toenaam genoemd in het boek. Ook mooi is de bronvermelding bij de diverse hoofdstukken en de verwijzing naar de internetsites waarop nog meer informatie te vinden is. Na het officiële gedeelte kwamen diverse Norgers die hadden ingetekend naar de Margarethakerk om hun exemplaar van ‘Norg door de eeuwen heen, van zandrug tot brinkdorp’ af te halen.

Het boek is verkrijgbaar via de Historische vereniging Norch. Indien u het boek alsnog wilt bestellen kan dat door een mailtje te sturen naar of via het bestelformulier op de website www.historischnorch.nl.

Een telefoontje naar het secretariaat mag natuurlijk ook (0592-612942 of 06-22736151). De prijs van “Norg door de eeuwen heen” bedraagt € 30,00. Leden van de Historische Vereniging Norch betalen € 15,00 (alleen voor het eerste boek).