BIOBLITZEN ROND HET NOORDSCHE VELD

door | 30 jun 2024

Home 9 Nieuws 9 BIOBLITZEN ROND HET NOORDSCHE VELD

Wat hebben Lipschaduw mos, Dwergwratjes mos en Groene Spiraalkorst met elkaar gemeen?

Deze zijn allemaal gevonden tijdens de eerste BioBlitz, gehouden op en rond het Noordsche Veld op zaterdag 29 juni. Dit initiatief van Natuurplaats Noordsche Veld in samenwerking met Staatsbosbeheer Kop van Drenthe heeft in de eerste aflevering al heel wat opgeleverd, waaronder een aantal zeldzame soorten korstmossen.

In twaalf uur tijd, van zes uur in de ochtend tot zes uur ’s avonds, zijn een duizendtal waarnemingen verricht in het gebied van het Noordsche Veld inclusief een stukje Peestermaden beekdal tot en met het Oostervoortsche Diepje.

Ruim voorbij het beoogde streefgetal van vijfhonderd zijn er maar liefst ruim zeshonderd soorten in kaart gebracht. Soorten op het gebied van bomen, planten, bloemen, insecten, vogels, zoogdieren, weekdieren, mossen en korstmossen. 

Om alles op een overzichtelijke kaart onder te brengen kon elke deelnemer zich via de mobiele App Obsidentify verbinden met een ter plekke in een tent opgezet ‘controle station.’ Zo kon iedereen de vindplaats èn de gevonden soort live via grote schermen volgen.

Gedurende de hele dag konden waarnemers ook op stap onder begeleiding van een expert. Op deze manier is er een prachtig begin gemaakt om de biodiversiteit rond het Noordsche Veld inzichtelijk te maken. Het plan is om volgend jaar, in een ander seizoen, deze uiterst geslaagde dag te herhalen. 

Zelf nog eens nalezen wat er zoal te vinden is rond het Noordsche Veld?

Dat kan! Volg de link: https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-noordscheveld/