Belangenvereniging Norg – Dorpsschouw

door | 13 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 Belangenvereniging Norg – Dorpsschouw

Op 28 meil wordt weer een Dorpsschouw gehouden. De Belangen Vereniging Norg organiseert de schouw in samenwerking met een aantal gemeentelijke diensten en de politie.

Het gaat om het signaleren van  (kleinere) mankementen aan straten, plantsoenen en andere zaken in de publieke ruimte. Ook bijv. de aanwezigheid van zwerfafval kan gemeld worden. Op 28 mei kijken we dan samen met de medewerkers van de gemeente of en hoe deze problemen opgelost of verholpen kunnen worden.

Wij vragen u ons behulpzaam te zijn door door u opgemerkte gebreken te melden.

Het streven is de gemelde punten op korte termijn te verhelpen. Infrastructurele problemen, zoals bv het aanleggen van meer parkeerplaatsen, vragen vaak meer tijd of kunnen niet binnen het kader van de Schouw worden opgelost. Het probleem wordt in ieder geval bij de Gemeente aan de orde gesteld.

Speciale aandacht vragen we ook voor projecten, waarbij inwoners zelf het onderhoud van het groen in hun buurt verzorgen. Buurten, die plannen hebben of meer informatie willen, vragen we om contact met ons op te nemen.

Bij voorgaande gelegenheden hebben veel inwoners gereageerd.

Wij gaan er van uit, dat u ook deze keer niet zult schromen zo nodig aan de bel te trekken. Zo kunt u bijdragen aan het in stand houden van een mooi en aantrekkelijk dorp.

U kunt uw berichten sturen naar Eenerstraat 51, 9331 HB in Norg of per e-mail naar .