Avondwandeling beekdal Oostervoortsche Diep (bij Norg)

door | 13 mei 2024

Home 9 Nieuws 9 Avondwandeling beekdal Oostervoortsche Diep (bij Norg)

Genieten van Drents beekdal landschap
We gaan een mooie landschapswandeling maken door het beekdal van het Oostervoortsche Diep. Mei is een hoogtepunt
in het jaar: fris, groen, bloeiende planten en veel jong leven. We zullen tijdens de wandeling een aantal keren stilstaan en wat
dieper ingaan op de functie van hooilanden, houtwallen en ruigtes in het verleden en heden. We ontdekken de soortenrijkdom van het landschap. En we gaan in op de nieuwe eisen die wij aan deze gebieden stellen in het landschapsbeheer van vandaag. Water speelt in dit soort landschappen een hoofdrol.
We lopen een gedeelte van het laarzenpad: laarzen of waterbestendige schoenen zijn nodig (minimaal 15 cm hoog).
Honden zijn verboden i.v.m. begrazing, jong wild en broedende vogels. Parkeren langs de zandweg hoek Hulligtenweg en Donderse weg. De onverharde zijweg bevindt zich tussen hectometerpaal 8.7 en 8.8 van de Donderseweg (aan de rechterkant vanaf Norg).


Algemene kenmerken:

 • Datum en tijdstip: Vrijdag 24 mei van 19:30 tot 21:30 uur
 • Startlocatie: Parkeren langs de zandweg hoek Hulligtenweg en
  Donderseweg. De onverharde Hulligtenweg bevindt zich tussen hec‐
  tometerpaal 8.7 en 8.8 van de Donderseweg (aan de rechterkant
  vanaf Norg).
 • Kosten: We vragen een vrijwillige bijdrage voor de afdeling na af‐
  loop van de excursie.
  Aanmelden is echt verplicht, zonder aanmelding kan je niet mee!
 • Opgeven via de website: https://www.ivn.nl/afdeling/roden‐
  norg/natuuractiviteiten/oostervoortsche‐diep/
 • Of via de homepage van IVN Roden‐Norg en kies de juiste excursie
  bij toekomstige activiteiten.