Autisme-spectrum stoornis geen belemmering voor politiek enthousiasme.

door | 21 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 Autisme-spectrum stoornis geen belemmering voor politiek enthousiasme.

Robin Crapanzano, deelnemer aan de “Stoere Stemmers” workshop ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen, laat zien dat een stoornis in het autisme spectrum zijn passie voor politiek niet in de weg staat. Na het spreken voor de raad van Noordenveld en een online gesprek met Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, blijft Robin zijn politieke horizon verbreden.

Zijn volgende doel? Een bezoek aan de Tweede Kamer. Dit initiatief wordt ondersteund door raadslid Anita van der Noord (PvdA/GroenLinks), die een brief heeft gestuurd naar de commissie van VWS. Twee weken geleden ontving Robin een uitnodiging voor een rondetafelgesprek over het VN-verdrag Handicap, georganiseerd door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Woensdag 20 maart vond dit rondetafelgesprek plaats, in aanloop naar het plenaire debat “Implementatie VN-verdrag Handicap”.
Robin reisde samen met Piet Bakker, een vrijwilliger van WiN naar Den Haag om zijn stem te laten horen in deze belangrijke dialoog. In zijn betoog liet Robin weten dat dit gesprek samen met medecollega’s die er zaten ergens over gaat. Hij benadrukte dat veel mensen met een beperking veel in zich hebben, maar dat dit vaak niet naar voren komt in de samenleving. Ongeacht wie je bent, hoe je eruitziet of wat je beperking ook is, vindt Robin dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Hij benadrukte ook dat de huidige regels en wetten die er gelden voor mensen met een beperking verbeterd moeten worden.

Met vastberadenheid heeft Robin zijn visie gepresenteerd in de Tweede Kamer, vastbesloten om verandering teweeg te brengen. Nu kijkt hij vol verwachting uit naar het plenaire debat. Op de foto onder staat hij samen met Lisa Westerveld (PvdA/GroenLinks).