Aantal WOZ-bezwaren ruim verdubbeld in Drenthe

door | 15 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9 Aantal WOZ-bezwaren ruim verdubbeld in Drenthe

Steeds meer Drenten zijn het niet eens met de WOZ-waarde van hun woning. Vorig jaar werd door ruim 13.000 woningeigenaren bezwaar aangetekend. Dit aantal ligt ruim twee keer hoger dan in 2022 (+137,8%). Een sterke toename, maar minder dan de landelijke stijging van 154,2%. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de Waarderingskamer.

“De gemeenten gebruiken de WOZ voor de onroerendezaakbelasting, ook wel bekend als de OZB. Soms wordt deze waarde ook gebruikt voor de rioolheffing. Bij een te hoog ingeschatte waarde kun je dus onnodig veel gemeentebelasting betalen. Ook de belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting. Het zogeheten eigenwoningforfait. Als je het oneens bent met de WOZ-waarde dan kun je nog 6 weken na de beschikking gratis bezwaar maken”, aldus Marga Lankreijer-Kos, expert hypotheken bij Independer.

Vervijfvoudiging in Midden-Drenthe en Noordenveld

Hoewel het aantal bezwaren in iedere Drentse gemeente toenam, zijn er lokaal grote verschillen. In Midden-Drenthe en Noordenveld is het aantal WOZ-bezwaren zelfs ruim vervijfvoudigd (respectievelijk +442% en +429%).

In geen enkele Drentse gemeente wordt zo vaak een WOZ-bezwaar ingediend als in Noordenveld. Voor 11,1% van de woningen is hier in 2023 bezwaar aangetekend. In Westerveld gaat het om 8,6%. Deze percentages liggen een stuk hoger dan het provinciale gemiddelde van 5,8%.

https://www.independer.nl/hypotheek/info/situatie/woz-waarde/onderzoek/bezwaren-2023