Worteldagen

Kleinschalig beeldend locatie theater festival:

Van 18 t/m 21 mei wordt festival Worteldagen voor de 13e keer georganiseerd in Norg, gemeente Noordenveld / Drenthe, met als thema  “onuitputtelijk“. Het festivalteam is alweer actief met de voorbereidingen van festival Worteldagen 2018. Evenals voorgaande jaren zullen er ongeveer 50 theaterstudenten van diverse kunstopleidingen uit Groningen, Friesland, Overijssel en Utrecht deelnemen aan festival Worteldagen. Zij arriveren twee weken voor het festival in Norg om op een verassende locatie aan een performance te werken.

Een festival van vier dagen organiseren lijkt niet zo ingewikkeld, maar er komt nog redelijk wat om de hoek kijken, voor het zo ver is. We zijn daarom erg blij met de locatiehouders en vrijwilligers die dit samen met het festivalteam elk jaar weer naar een hoger plan tillen, waardoor het festival steeds meer wordt gewaardeerd en bezocht. Daarom voor de nieuwe bezoekers een tip; reserveer je kaarten, wil je op de bonnefooi langskomen, doe dat vooral op de zaterdag en ‘s avonds! Vaak zijn de kaarten voor de Pinksterzondag en maandag middag snel uitverkocht.

Website: www.worteldagen.nl

Achtergrondinformatie over de studenten/inhoud vakken van de deelnemende opleidingen:

Docent Theater Zwolle (ArtEZ)

De opleiding Docent Theater van ArtEZ hogeschool voor de kunsten uit Zwolle doet voor de tweede keer mee aan de Worteldagen. Voor de 15 tweedejaars studenten is dit onderdeel van hun project Zelf maken, waarin ze voor het eerst op locatie aan een solo werken. Na het project Meemaken, waarin ze onder leiding van twee docenten een voorstelling maakten, hebben ze nu helemaal zelf de touwtjes in handen. Ze zijn daarin helemaal vrij in wat ze willen maken. Voorafgaand aan Norg hebben we in Zwolle geoefend met locaties vanuit verschillende perspectieven: historisch/verhalend, persoonlijk/zintuigelijk en ruimtelijk/beeldend. Het festival in Norg is een mooie plek om op zoek te gaan naar je eigen makerschap.

Afgelopen studiejaar werkten de studenten al eerder op locatie, maar dan binnen een interfacultair project. Samen met studenten van de opleidingen Docent Beeldend en Docent Muziek maakten ze een Cultuurroute voor leerlingen van verschillende middelbare scholen in het Dominicanenklooster te Zwolle. Verder deden zij ervaring op in voorstellingseducatie bij de theatergezelschappen Noord Nederlands Toneel, Toneelmakerij, Het Houten Huis en Sonnevanck. Ook werken zij aan hun didactische kwaliteiten in het basis- en voortgezet onderwijs tijdens projecten en stages. In het derde jaar kiezen de studenten voor een profiel om zich te verdiepen in een specifiek werkveld: Theater & educatie, Onderwijs of Sociaal-artistiek.

Het festival in Norg past goed bij onze opleiding vanwege de kleinschaligheid. Op dit moment studeren 88 studenten bij Docent Theater. Tijdens het eindexamenfestival Nachtwerk wordt van 24 t/m 27 mei werk getoond van onze afstudeerders. Van harte welkom; tot ziens in Zwolle!

HKU Vormgeving

– studenten ervaren verschillen tussen het creëeren van verbeelding in ‘black box’, met bijbehorende codes en conventies en het creëren op locatie

– leert theatrale betekenis geven aan een bestaande ruimte d.m.v. een handelin(en) van een mens in de ruimte

–  ontwikkelt een ‚open houding’ en kan inspiratie ter plekke inzetten

– oefent en praktiseert proactieve communicatie in een hem/ haar ‘vreemde’, nieuwe omgeving

– kan meerdere rollen vervullen en weet zich o.a. ‘gast’ en ‘maker’

– kan verantwoordelijkheid dragen mbt werkproces, beschikbare tijd en gebruik locaties.

– oefent en ontwikkelt ‘buddyschap’ en collegialiteit en neemt verantwoordelijkheid ten opzichte van

gastheren/-vrouwen, locatiebeheerders, organisatie en de vrijwilligers.

de student bedenkt, ontwikkelt en realiseert een korte performance voorstelling, theatrale happening (van circa 10 min.) op locatie. De student laat zich inspireren door de locatie geschiedenis, ruimtelijkheid, bewoners, kleur, heimwee enz. De student verhoudt zich tot de begrippen: echt versus verbeelding, nabootsing versus verwijzing, gelijkenis versus overeenkomst. De student werkt dit op locatie zelfstandig uit naar een beweging/ handelingen reeks in de theatraal vormgegeven ruimte.

De presentatie wordt in twee dagen in reeksen getoond (voorafgegaan door een generale dag) als onderdeel van een theatrale route (fiets of lopend) aan kleine diverse publieksgroepen. De student voert zelf de performance uit.

Het werk ontstaat in trial and error proces, begeleid door peer to peer support en feedback, reality checks, individuele begeleiding en over en weer feed back.

 

Academie Minerva

De participerende opleidingen roosteren ‘Worteldagen’ in op het lesprogramma. Dit houdt in dat er opdrachten vooraf gemaakt worden met betrekking tot het festival. Een aantal maanden voor het festival vindt een kennismaking plaats met de organisatie, het dorp Norg, de locatie en de andere deelnemende studenten. Alle studenten krijgen een locatie toegewezen.

Bij de start van ‘Worteldagen’ komen alle studenten in Norg aan. De studenten krijgen tien werkdagen de tijd om in een rustige, landelijke omgeving een eigen performance neer te zetten. Ze gaan de dialoog met de locatie aan en komen hierdoor tot een plan gebaseerd op en/of geïnspireerd door de locatie. Het uiteindelijke product duurt 7 tot 10 minuten en varieert per student van kleine beeldende performances, geluidsobjecten, (video)installaties, poppen- of objecttheater, dans enzovoort.

Voorafgaand aan het festival wordt elk product door de studenten, organisatie en eigen opleiding bekeken. Op basis daarvan vindt een bespreking plaats, waarna er tijd is om aanpassingen te doen. Tijdens het festival ‘Worteldagen’ wordt hun performance vier dagen lang, twaalf keer voor publiek gepresenteerd. Door veelvuldig te presenteren krijgen de studenten praktijkervaring in hun toekomstige vak en hebben ze de mogelijkheid te wennen aan publiek. Daarnaast kunnen ze tijdens het festival ‘Worteldagen’ hun product verfijnen.

Worteldagen

Kleinschalig beeldend locatietheater festival:

Van 7 tot en met 10 juni wordt festival Worteldagen voor de 14e keer gehouden in Norg, gemeente Noordenveld / Drenthe, met als thema ‘Vreemde gezichten’. Het festivalteam is alweer actief met de voorbereidingen van festival Worteldagen 2019. Evenals voorgaande jaren zullen er ongeveer 50 theaterstudenten van diverse kunstopleidingen uit Groningen, Friesland, Overijssel en Utrecht deelnemen aan festival Worteldagen. Zij arriveren twee weken voor het festival in Norg om op een verrassende locatie aan een performance te werken.

Een festival van vier dagen organiseren lijkt niet zo ingewikkeld, maar er komt nog redelijk wat om de hoek kijken, voor het zo ver is. We zijn daarom erg blij met de locatiehouders en vrijwilligers die dit samen met het festivalteam elk jaar weer naar een hoger plan tillen, waardoor het festival steeds meer wordt gewaardeerd en bezocht. Daarom voor de nieuwe bezoekers een tip; reserveer je kaarten, wil je op de bonnefooi langskomen, doe dat vooral op de zaterdag en ‘s avonds! Vaak zijn de kaarten voor de Pinksterzondag en maandagmiddag snel uitverkocht.

Website: www.worteldagen.nl

Achtergrondinformatie over de studenten/inhoud vakken van de deelnemende opleidingen:

Docent Theater Zwolle (ArtEZ)

De opleiding Docent Theater van ArtEZ hogeschool voor de kunsten uit Zwolle doet voor de tweede keer mee aan de Worteldagen. Voor de 15 tweedejaars studenten is dit onderdeel van hun project Zelf maken, waarin ze voor het eerst op locatie aan een solo werken. Na het project Meemaken, waarin ze onder leiding van twee docenten een voorstelling maakten, hebben ze nu helemaal zelf de touwtjes in handen. Ze zijn daarin helemaal vrij in wat ze willen maken. Voorafgaand aan Norg hebben we in Zwolle geoefend met locaties vanuit verschillende perspectieven: historisch/verhalend, persoonlijk/zintuigelijk en ruimtelijk/beeldend. Het festival in Norg is een mooie plek om op zoek te gaan naar je eigen makerschap.

Afgelopen studiejaar werkten de studenten al eerder op locatie, maar dan binnen een interfacultair project. Samen met studenten van de opleidingen Docent Beeldend en Docent Muziek maakten ze een Cultuurroute voor leerlingen van verschillende middelbare scholen in het Dominicanenklooster te Zwolle. Verder deden zij ervaring op in voorstellingseducatie bij de theatergezelschappen Noord Nederlands Toneel, Toneelmakerij, Het Houten Huis en Sonnevanck. Ook werken zij aan hun didactische kwaliteiten in het basis- en voortgezet onderwijs tijdens projecten en stages. In het derde jaar kiezen de studenten voor een profiel om zich te verdiepen in een specifiek werkveld: Theater & educatie, Onderwijs of Sociaal-artistiek.

Het festival in Norg past goed bij onze opleiding vanwege de kleinschaligheid. Op dit moment studeren 88 studenten bij Docent Theater. Tijdens het eindexamenfestival Nachtwerk wordt van 24 t/m 27 mei werk getoond van onze afstudeerders. Van harte welkom; tot ziens in Zwolle!

HKU Vormgeving

– studenten ervaren verschillen tussen het creëeren van verbeelding in ‘black box’, met bijbehorende codes en conventies en het creëren op locatie

– leert theatrale betekenis geven aan een bestaande ruimte d.m.v. een handelin(en) van een mens in de ruimte

–  ontwikkelt een ‚open houding’ en kan inspiratie ter plekke inzetten

– oefent en praktiseert proactieve communicatie in een hem/ haar ‘vreemde’, nieuwe omgeving

– kan meerdere rollen vervullen en weet zich o.a. ‘gast’ en ‘maker’

– kan verantwoordelijkheid dragen mbt werkproces, beschikbare tijd en gebruik locaties.

– oefent en ontwikkelt ‘buddyschap’ en collegialiteit en neemt verantwoordelijkheid ten opzichte van

gastheren/-vrouwen, locatiebeheerders, organisatie en de vrijwilligers.

de student bedenkt, ontwikkelt en realiseert een korte performance voorstelling, theatrale happening (van circa 10 min.) op locatie. De student laat zich inspireren door de locatie geschiedenis, ruimtelijkheid, bewoners, kleur, heimwee enz. De student verhoudt zich tot de begrippen: echt versus verbeelding, nabootsing versus verwijzing, gelijkenis versus overeenkomst. De student werkt dit op locatie zelfstandig uit naar een beweging/ handelingen reeks in de theatraal vormgegeven ruimte.

De presentatie wordt in twee dagen in reeksen getoond (voorafgegaan door een generale dag) als onderdeel van een theatrale route (fiets of lopend) aan kleine diverse publieksgroepen. De student voert zelf de performance uit.

Het werk ontstaat in trial and error proces, begeleid door peer to peer support en feedback, reality checks, individuele begeleiding en over en weer feed back.

 

Academie Minerva

De participerende opleidingen roosteren ‘Worteldagen’ in op het lesprogramma. Dit houdt in dat er opdrachten vooraf gemaakt worden met betrekking tot het festival. Een aantal maanden voor het festival vindt een kennismaking plaats met de organisatie, het dorp Norg, de locatie en de andere deelnemende studenten. Alle studenten krijgen een locatie toegewezen.

Bij de start van ‘Worteldagen’ komen alle studenten in Norg aan. De studenten krijgen tien werkdagen de tijd om in een rustige, landelijke omgeving een eigen performance neer te zetten. Ze gaan de dialoog met de locatie aan en komen hierdoor tot een plan gebaseerd op en/of geïnspireerd door de locatie. Het uiteindelijke product duurt 7 tot 10 minuten en varieert per student van kleine beeldende performances, geluidsobjecten, (video)installaties, poppen- of objecttheater, dans enzovoort.

Voorafgaand aan het festival wordt elk product door de studenten, organisatie en eigen opleiding bekeken. Op basis daarvan vindt een bespreking plaats, waarna er tijd is om aanpassingen te doen. Tijdens het festival ‘Worteldagen’ wordt hun performance vier dagen lang, twaalf keer voor publiek gepresenteerd. Door veelvuldig te presenteren krijgen de studenten praktijkervaring in hun toekomstige vak en hebben ze de mogelijkheid te wennen aan publiek. Daarnaast kunnen ze tijdens het festival ‘Worteldagen’ hun product verfijnen.