Koperdiefstal zonnepark HALO


De Energiecoöperatie Noordseveld is slachtoffer geworden van koperdiefstal. Bij zonnepark HALO is de afgelopen week een groot deel van de stroomkabels gestolen, met grote schade tot gevolg. Een groot deel van de stroomproductie is uitgevallen en de herstelkosten zullen aanzienlijk zijn. Op dit moment doet de politie onderzoek, Energiecoöperatie Noordseveld zal aangifte doen.

Wij roepen inwoners van Noordenveld op om camerabeelden van busjes en auto’s (met aanhanger) uit de nacht
Lees meer lees meer

Drenthe vindt Miljoenennota beleidsarm

Reactie provincie Drenthe op Miljoenennota en Troonrede

De Troonrede bevatte – zoals verwacht – weinig nieuws. De Koning benoemde vooral waar het kabinet zich blijvend sterk voor wil maken. Belangrijk was de aandacht voor brede welvaart: in verbondenheid blijven werken aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en perspectief. Maar we zijn teleurgesteld dat het rapport ‘Elke regio telt’ niet werd genoemd.
 De welvaart in regio’s zoals Noord-Nederland is nog steeds minder dan in
Lees meer lees meer

NAM dient Winningsplan Norg in

Wat door velen in de regio al werd gevreesd, wordt nu waarheid. De NAM wil het zogeheten kussengas winnen bij Norg. De NAM heeft het Winningsplan Norg ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor beoordeling en besluitvorming. Met het indienen van dit Winningsplan vraagt de NAM instemming voor het in productie nemen van het Norg gasveld als regulier gasveld en de gasopslagfunctie te stoppen. Voor de … Lees meer

lees meer

Koelenweg Huis ter Heide vanaf 4 maart afgesloten voor doorgaand verkeer

Vanaf vrijdag 4 maart wordt de Koelenweg in Huis ter Heide afgesloten voor doorgaand verkeer. Landbouwverkeer, hulpdiensten en bestemmingsverkeer zijn uitgezonderd van de maatregel. Bestemmingsverkeer betekent in dit geval de bewoners en ondernemers van de Koelenweg en Norgervaart en de bewoners van de dorpen Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen. Het college van B&W nam in mei 2021 het besluit om de Koelenweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Door Lees meer

lees meer

Drentse burgemeesters blij met versoepelingen

De Drentse burgemeesters zijn blij met de versoepelingen van het coronabeleid die vanavond door het kabinet bekend zijn gemaakt. “Het is goed dat we een begin maken met het bieden van perspectief aan de samenleving”, zegt Marco Out, burgemeester van Assen en voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. “We realiseren ons tegelijkertijd dat de versoepelingen niet gelden voor horeca-ondernemers, theaters en bioscopen. Hun teleurstelling kunnen we heel goed begrijpen.”

De versoepelingen

Lees meer lees meer

“Ruimte geven aan lokale besturen om in samenwerking met partijen te kijken wat wel veilig open kan en mogelijk is”

Drentse colleges van B en W pleiten voor evenwicht in coronamaatregelen… oftewel (in gewone mensentaal) gooi de samenleving wat meer open.

De Drentse colleges van B en W steunen een motie die morgen tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt ingediend om evenwicht aan te brengen in de coronamaatregelen. In de motie wordt het kabinet opgeroepen meer evenwicht aan te brengen tussen de aandacht voor de zorg … Lees meer

lees meer

Campagne Gezond leven in Drenthe

Samen met GGD Drenthe en de partners van Drenthe gezond beginnen we in 2022 met de campagne Gezond Leven in Drenthe’. Campagnes zoals IkPas, JOGG-campagnes, Drink Water, Gratis Bewegen en Slaap Lekker passen allemaal bij de campagne ‘Gezond Leven in Drenthe’. Gemeente Noordenveld doet mee in deze Drentse manier van campagnevoeren: één boodschap, één naam om gezond leven in Drenthe te promoten.

Hoe maakt u een frisse start?

Een nieuw … Lees meer

lees meer

Tineke Nieboer voert Lijst Groen Noordenveld aan

LGN is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen

De ledenvergadering van Lijst Groen Noordenveld heeft op 10 januari jl. het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 vastgesteld.

Hoewel er in de afgelopen jaren mede door LGN de nodige verbeteringen in de gemeente tot stand zijn gekomen, valt er nog veel te doen. Luisteren naar inwoners en daar daadwerkelijk iets mee doen, is nog steeds … Lees meer

lees meer
Stichting Ouderenvervoer Norg (SON) trakteert: 50 procent korting op zaterdag

Stichting Ouderenvervoer Norg (SON) trakteert: 50 procent korting op zaterdag

Zoals bekend heeft de Stichting Ouderenvervoer Norg (SON) kortgeleden de eerste prijs gewonnen in de provinciale verkiezing van Hét Compliment van Drenthe voor het jaar 2021.

De opbrengst van deze prijs stelt de SON in staat om iets extra’s te doen voor de belangrijkste doelgroepen van de Stichting, zijnde de 55+ers en mensen met een beperking, voor zover ze wonen in de voormalige gemeente Norg (Norg, Langelo, Veenhuizen, Een, Een-West, … Lees meer

lees meer

Dorpsplan Norg 2030

Een dorpsplan met projecten, wensen en ideeën, groen en rijp. Bij elkaar gebracht door input op te halen bij organisaties, verenigingen, clubs én inwoners. Aan de hand van zeven thema’s wordt u meegenomen in dit plan.
U zult vooral lezen dat Norg een prachtig dorp is om te wonen, dat het gemeenschapsgevoel groot is, de landschappelijke ligging ontzettend wordt gewaardeerd en er … Lees meer

lees meer