door | 15 mrt 2024

Home 9 Nieuws 9

Duurzaam Noordenveld krijgt SDG-trofee

Peter Bootsma, groene burgemeester van Groningen, reikte het SDG-predicaat voor duurzaamheid uit aan wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld. De letters SDG staan voor Sustainable Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat gebeurde op een motiverende bijeenkomst voor medewerkers van de gemeente Noordenveld die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en de samenwerkingspartners. Het predicaat werd uitgereikt aan de gemeente voor de buitengewone inzet op het gebied van duurzaamheid, met speciale aandacht voor het programma Duurzaam Noordenveld (duurzaamnoordenveld.nu). Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe prees via een filmpje het initiatief van de gemeente Noordenveld en feliciteerde de wethouder met het predicaat.

Het was de laatste keer dat Anita van der Noord actief was als SDG regio-coördinator voor Drenthe en Groningen. “De gemeente Noordenveld heeft zich op een bewonderenswaardige manier ingezet voor duurzaamheid, met tastbare resultaten voor ons welzijn en milieu. Het SDG-predicaat voor Duurzaam Noordenveld is niet alleen een erkenning voor alle inspanningen, maar ook een voorbeeld dat anderen oproept tot actie om dit voorbeeld te volgen. Het is een direct bewijs van de impact die lokale initiatieven kunnen hebben op de wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Door deze gezamenlijk inspanningen heeft Duurzaam Noordenveld  het SDG-predicaat meer dan verdiend. Het verhaal van duurzaamheid gaat verder dan de deuren van het gemeentehuis.” Wethouder Kirsten Ipema droeg het predicaat dan ook op aan alle medewerkers, samenwerkingspartners en alle inwoners die betrokken zijn bij Duurzaam Noordenveld.” Het project Norg West is een voorbeeld dat onder Duurzaam Noordenveld valt, maar waarbij de mening uiteen lopen of het nu wel of niet succesvol is.

Duurzaam Noordenveld omvat diverse initiatieven, waarbij de Adviesraad Duurzaamheid een cruciale rol speelt. Enkele voorbeelden van de inspanningen zijn:

  • Een toekomstbestendige leefomgeving: vermindering van wateroverlast en droogte door innovatieve waterbeheermethoden.
  • Duurzame mobiliteit: bevordering van schone mobiliteitsoplossingen zoals elketrisch fietsen en auto’s.
  • Duurzame energie: ambitieuze doelen om over te schakelen naar wind- en zonne-energie.
  • Afval en hergebruik: sterk inzetten op het verminderen van de afvalrpoductie en het stimuleren van hergebruik. De nieuwe gemeentewerf/het gronstoffencentrum is hier een mooi voorbeeld van.
  • Participatie en communicatie: stimuleren van betrokkenheid en transparante communicatie.