Op 4 en 5 november 2014 is de gemeente Noordenveld in de Martiniplaza in Groningen aanwezig om tijdens de ‘Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland’ ondernemers uit te dagen aan Veenhuizen te denken als zij een unieke bedrijfslocatie zoeken. In Veenhuizen ligt namelijk het werklandschap van de toekomst.

Burgemeester Hans van der Laan, portefeuillehouder economische zaken: “Wij hebben een uniek ‘bedrijventerrein’ in Veenhuizen en wij zoeken ondernemers die de uitdaging aan willen gaan om mee te schrijven aan de geschiedenis van de toekomst van Veenhuizen. Niet alleen in Veenhuizen, maar ook in Roden liggen mooie kansen. Voorbeelden hiervan zijn een sterke kennisindustrie, zoals de lifescience en de sensor- en hogedruk techniek. En er is ruimte voor ondernemers op ons Kennispark Haarveld in Roden. En natuurlijk in De Westerd in Peize. Wij bieden een totaal concept aan en kunnen dit doen door een intensieve samenwerking met partners uit het (locale) bedrijfsleven.”

Parkmanagement Noordenveld is één van deze partijen. Het initiatief is opgepakt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Kennispark Haarveld in Roden. Een kleine werkgroep bestaande uit de Roder bedrijven Cofely Noord BV en Ifmec BV en B + O architecten in Meppel, heeft op initiatief van Parkmanagement Noordenveld een uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe het aanbod op Haarveld aangepast kan worden, zodat het beter aansluit op de huidige wensen van het bedrijfsleven. Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw concept voor Haarveld. Dit concept rust op een vijftal pijlers, te weten: energieneutraal, flexibiliteit, ontmoeting, ontzorging en financiële aantrekkelijkheid. Het concept vraag ook om een andere rol van de gemeente. De gemeente treedt op als faciliteerder en regisseur. Dit alles in nauwe samenwerking met Parkmanagement Noordenveld.