De gemeente Noordenveld mag dan een meevaller hebben van zo’n 600.ooo euro op de begroting van 2013, voor de komende jaren wordt het zwaar weer. Er komen nieuwe ontwikkelingen aan op het gebied van participatie, Wmo en jeugdbeleid. Het is afwachten hoe dit financieel zal uitpakken, maar makkelijk wordt het niet omdat de decentralisatie door de rijksoverheid ook als een bezuiniging wordt gezien. Gemeenten kunnen diverse zaken effectiever regelen, zo is de veronderstelling.

Nu heeft de gemeente Noordenveld te maken met het probleem van de vergrijzing. Tien jaar geleden waren er nog 5175 inwoners van 65 jaar en ouders, maar dat aantal is in 2023 naar verwachting gestegen naar 8423. Een groei van 60 procent. Het aantal jongeren daalt van 7769 in 2003 naar 5928 in 2023. de opbouw van de bevolking wordt dus compleet anders, ook het aantal eenpersoonshuishoudens wordt groter. Naar verwachting telt Noordenveld in 2023 geen 30.000 inwoners meer, terwijl dat er tien jaar geleden nog bijna 32.000 waren. Dit is het gevolg van vergrijzing, ontgroening en migratie. Deze cijfers zullen hun gevolgen hebben voor zaken als woningbouw, sportvoorzieningen, zorg, onderwijs, de arbeidsmarkt en de leefomgeving. Maatregelen om de gevolgen op te vangen kosten geld en dat is in steeds mindere mate voorhanden. Voor de gemeente Noordenveld lopen de inkomsten via leges belastingen en grondexploitaties terug, wat mogelijk kan leiden tot toename van de lastendruk voor de inwoners. De demografische veranderingen en de nieuwe taken die de gemeente toebedeeld krijgt zullen een grote inzet vragen van de gemeente en de inwoners. In de jaarcijfers van 2013 staat dat inwoners zich nog niet bewust zijn van de veranderingen die eraan staan te komen. “Laat staan dat er overeenstemming is over de lange termijn focus en de gewenste aanpak van de problematiek. Dat is een opgave voor de komende tijd.