Wethouder Oeds Keizer heeft zijn handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst met het landelijke JOGG bureau. Doelstelling van de overeenkomst is verlaging van het percentage jongeren van 0 tot 19 jaar met (ernstig) overgewicht. Met de ondertekening is Noordenveld officieel een JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente geworden. Om dit te bekrachtigen plaatst Oeds Keizer donderdag 17 april om 14.00 uur een JOGG bord bij de ingang van het Centrum Jeugd en Gezin aan de Schoolstraat 50 in Roden.

JOGG methode

Om overgewicht onder jongeren tegen te gaan gaat de gemeente samen met lokale partijen, de sport- en cultuurcoaches, het landelijke JOGG bureau, de provincie, SportDrenthe en GGD Drenthe de JOGG methode uitvoeren. Dit zijn activiteiten gericht op voldoende bewegen en een gezonde leefstijl en die aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Ook de ouders en verzorgers worden hierbij betrokken.

De JOGG methode resulteert in een meerjarige aanpak met allerlei succesvolle activiteiten die de aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen en een gezonde leefstijl bevorderen.

“Uit onderzoek blijkt, dat een op de zes kinderen in Noordenveld overgewicht heeft en dat cijfer moet omlaag. We doen al veel op dit terrein en door de samenwerking met allerlei partijen kunnen we dit toenemende probleem nog effectiever te lijf gaan”, aldus wethouder Keizer met onder andere Jeugd in zijn portefeuille.

JOGG netwerk

Niet alleen de gemeente Noordenveld, maar ook alle andere Drentse gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met het JOGG bureau. Hiermee onderschrijft Drenthe op provinciaal niveau te willen werken aan jongeren op gezond gewicht. Alle JOGG gemeenten zijn onderdeel van een nationaal netwerk van organisaties die op lokaal niveau met de JOGG methode werken.