Vanaf vrijdag 4 maart wordt de Koelenweg in Huis ter Heide afgesloten voor doorgaand verkeer. Landbouwverkeer, hulpdiensten en bestemmingsverkeer zijn uitgezonderd van de maatregel. Bestemmingsverkeer betekent in dit geval de bewoners en ondernemers van de Koelenweg en Norgervaart en de bewoners van de dorpen Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen. Het college van B&W nam in mei 2021 het besluit om de Koelenweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Door bezwaren liep de uitvoering van de maatregel enige vertraging op.

Wethouder Alex Wekema hoopt met de geslotenverklaring een oplossing te hebben gevonden voor de problemen die er al langere tijd zijn met deze weg. “De Koelenweg wordt al jarenlang veel gebruikt door sluipverkeer, maar de weg is absoluut niet geschikt voor zoveel verkeer. Dit heeft gevolgen voor de staat van de weg, maar nog belangrijker voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de Koelenweg. Bewoners ervaren de verkeersveiligheid en leefbaarheid als slecht. Wij hebben al verschillende oplossingen gezocht voor dit probleem, maar helaas zonder blijvend resultaat. Met de geslotenverklaring hopen wij een einde te maken aan de grote hoeveelheid sluipverkeer en de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren”, aldus wethouder Wekema.

Camera’s handhaven de wegafsluiting

De geslotenverklaring aan de Koelenweg wordt aangegeven met verkeersborden. Door middel van camera’s wordt de afsluiting gehandhaafd. Om gebruik te mogen maken van de Koelenweg is een ontheffing nodig. Bewoners en ondernemers van de Koelenweg en de Norgervaart OZ kunnen voor drie kentekens een ontheffing aanvragen. Bewoners van Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen kunnen een ontheffing aanvragen voor één kenteken.

Pilot voor één jaar

De geslotenverklaring van de Koelenweg is eerst een proef van één jaar. Gedurende dat jaar vindt een evaluatie plaats om te bezien of de maatregel het beoogde doel van fors minder verkeer heeft bereikt en of daarmee de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de Koelenweg is verbeterd. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie neemt het college van B&W een besluit over het vervolg van de maatregel.