Drentse colleges van B en W pleiten voor evenwicht in coronamaatregelen… oftewel (in gewone mensentaal) gooi de samenleving wat meer open.

De Drentse colleges van B en W steunen een motie die morgen tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt ingediend om evenwicht aan te brengen in de coronamaatregelen. In de motie wordt het kabinet opgeroepen meer evenwicht aan te brengen tussen de aandacht voor de zorg en de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten.

“Het is belangrijk om te komen tot een perspectief voor de lange termijn”, zegt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen, tevens lid van het landelijk bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.De Drentse colleges hebben oog en begrip voor de nijpende situatie waarin winkeliers, sportverenigingen, culturele instellingen en zzp’ers verkeren door de duur van de maatregelen. “Zij worden hard getroffen en de geboden steun is niet altijd toereikend”, aldus Van Oosterhout. “Wij maken ons daar als Drentse burgemeesters zorgen over.”

Door evenwicht aan te brengen in de aandacht voor de zorg en de sociale, maatschappelijke en economische effecten kan worden beoordeeld onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan, zo stelt Van Oosterhout. In de motie wordt verder opgeroepen om ruimte te geven aan lokale besturen om samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is. Dat moet er onder meer toe leiden dat er een breder draagvlak komt voor het coronabeleid.

Namens de Drentse colleges van B en W

Gemeente Aa & Hunze; A.W. Hiemstra

Gemeente Assen; M.L.J. Out

Gemeente Borger-Odoorn; J. Seton

Gemeente Coevorden; R. Bergsma

Gemeente De Wolden; I.C.J. Nieuwenhuizen

Gemeente Emmen; H.F. van Oosterhout

Gemeente Meppel; R.T.A. Korteland

Gemeente Midden Drenthe; C. Bijl

Gemeente Noordenveld; K. Smid

Gemeente Tynaarlo; M.J.F.J Thijsen

Gemeente Westerveld: H. Jager