Vereniging Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 wil dat college Noordenveld afstand neemt van bedreigingen inzake Oosterveld.

De Vereniging Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 vragen in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Norg dat het college afstand neemt van bedreigingen die zijn geuit jegens bezwaarmakers tegen de plannen voor woningbouw op het Oosterveld. Om wat voor bedreigingen het gaat wordt uit de brief niet duidelijk, maar het zou gaan om meerdere bedreigingen, aldus de brief. Burgemeester Klaas Smid heeft een gesprek gehad met de bedreigden en volgens hen heeft hij daarna ook in Norg opgeroepen om respectvol met elkaar om te gaan. Volgens Lijst Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 is er nog veel onduidelijk over de plannen voor woningbouw op het Oosterveld. Met name het feit dat er nog geen sprake is van sociale woningbouw valt verkeerd bij de bezwaarmakers.

Inmiddels zijn er concrete plannen voor de bouw van woningen op een aantal kavels, de bouw van vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers via particulier opdrachtgeverschap en het project van Heijmans dat later dit najaar concreet gaat worden. Ook woningbouwvereniging Actium is volgens de gemeente bezig met plannen.

De verenigingen Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 hebben een zienswijze en bezwaar ingediend tegen de ontwerpen omgevingsvergunning en uitwerkingsplan Oosterveld in Norg. Een reactie van het college is nog steeds niet ontvangen.

Het college is echter al wel begonnen met een mogelijk verdere uitwerking. De nadruk ligt daarbij op verkopen in de hogere prijsklasse. Door de lopende procedure kan dat financiële risico’s betekenen voor gegadigden om te gaan bouwen. In een brief van 4 oktober aan college en raad wijzen wij op een aantal argumenten waarom wij menen dat eerst de procedures afgehandeld moeten worden. De volledige brief kunt u vinden op de website van de vereniging Groen Noordenveld: https://www.groennoordenveld.nl/

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *