Onderling vertrouwen tussen gemeente en WIN is terug

WELZIJN IN NOORDENVELD VERDER ALS BREDE WELZIJNSORGANISATIE

Het college van de gemeente Noordenveld heeft besloten om met stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) verder te gaan als brede welzijnsorganisatie. Dat betekent dat WiN naast het welzijnswerk ook verantwoordelijk wordt voor de sport- en cultuurcoaches en het algemeen maatschappelijk werk. Dat deze uitkomst er ligt is niet vanzelfsprekend, erkennen wethouder Jos Huizinga en interim-directeur Teun de Vries van WiN. Eind vorig jaar stonden beide organisaties nog met de rug naar elkaar. Het was lang niet altijd makkelijk om tot elkaar te komen, maar inmiddels is het vertrouwen terug.

Gezamenlijke visie
Wethouder Jos Huizinga: ”Alles stond in het belang van de inwoners, waarbij we voor ogen hadden dat er echt een goede oplossing moest komen.Onder andere op het gebied van mantelzorg, eenzaamheid onder ouderen en armoedebestrijding. Daarom heeft dus die herijking van het welzijnswerk en maatschappelijk werk in de gemeente Noordenveld plaatsgevonden. Dit leverde een gezamenlijke visie op maatschappelijke ontwikkelingen en goede werkafspraken op. We hanteren de uitgangspunten samenwerking, verbondenheid en vertrouwen als sleutel tot effectieve en efficiënte maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt is dat mensen die problemen hebben niet verder in de problemen morgen komen en dat we hen juist uit die problemen willen halen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van WiN en de gemeente.”

Samenvoeging werkzaamheden
“Wij delen de visie van onze huidige partners in de maatschappelijke ondersteuning als het gaat om het samenvoegen van welzijnswerk en het maatschappelijk werk,” vervolgt Huizinga. “Dit is ook een landelijke trend. Gelet op de schaalgrootte van WiN en de relatie tussen WiN en de samenleving in Noordenveld wordt WiN aangewezen als brede welzijnsorganisatie voor onze gemeente. Dat is een bewuste keuze, want bij een grotere schaalgrootte zouden wel niet zo goed maatwerk kunnen leveren. We hebben niet voor niets ook de ISD (sociale dienst) op gemeentelijk niveau teruggehaald.” Huizinga wijstb ert ook op dat het kabinet onlangs bekend maakt dat er 175 miljoen beschikbaar komt voor projecten die eenzaamheid onder ouderen tegen gaan. “Als je je organisatie dan goed op orde hebt, kun je daar veel beter op inspelen.”

Inhoud past beter bij verwachtingen
Teun de Vries, interim-directeur van Welzijn in Noordenveld: “De sport- en cultuurcoaches zijn nu in dienst van Sport Drenthe en WiN. De komende periode wordt het werkgeverschap van de sport- en cultuurcoaches volledig ondergebracht bij WiN. Dit werk past qua inhoud goed bij wat wordt verwacht van WiN als welzijnsorganisatie en het helpt WiN om uitvoering te geven aan de (preventieve) opdrachten.” Bij de WiN is ook het maatschappelijk werk ondergebracht dat voorheen deel uitmaakte van SpiNN. De sport- en cultuurcoaches (bijna 6 fte) die via Sport Drenthe in Noordenveld werkzaam waren, komen ook bij WiN in dienst.

Gezamenlijke werkagenda’s
“De komende periode gaan we hard aan de slag met het opstellen van gezamenlijke werkagenda’s voor 2019”, aldus Teun. “Deze werkafspraken zijn niet in beton gegoten. Sommige werken we verder uit, andere moeten wellicht worden bijgesteld als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals wijkgericht werken. De werkafspraken worden gezamenlijk afgestemd en opgepakt.”

Het gaat onder andere om de volgende agenda’s:· Buurtwerk – Mantelzorgondersteuning – Vrijwillige inzet – Jongeren coaching – Inzet op gemeentebrede ontwikkelingen -· Samenwerking met de gemeente

Huizinga en De Vries stellen dat het een voordeel is geweest dat ze beiden niet belast waren met de ballast van de afgelopen jaren. Huizinga: “We komen beiden van buiten het gebied en konden er met een frisse blik naar kijken. Bovendien hou ik er niet van om al te veel terug te blikken. Ik wilt vooral vooruit kijken en werken aan het nu opgebouwde vertrouwen > dat gaat niet vanzelf, want zoals men zegt ‘het komt te voet en het gaat te paard’. Je moet je relatie onderhouden. En dat gaan we komende jaren zeker doen.”

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *