Norg maakt werk van meer AED’s

De Belangenvereniging Norg is momenteel druk doende om een uitgebreider netwerk te
realiseren van (openbare) AED’s. Dit is nodig, omdat in Norg op dit moment slechts één AED 24 uur per dag beschikbaar is. Deze hangt bij de hoofdingang van De Brinkhof. “Voor een dorp als Norg is dat veel te weinig”, zo geeft het bestuur van de vereniging aan. De voorbereiding van het initiatief werd in de tweede helft van 2018 al achter de schermen opgestart.

“Er komen vijf extra openbare locaties bij in 2019. Dit is noodzakelijk om een goede dekking te realiseren. Bij hartfalen is het letterlijk van levensbelang dat iemand binnen uiterlijk 6 minuten hulp krijgt. De vijf nieuwe AED’s komen bij De Norgerberg (Langeloërweg), Dr. Nassau College (Schoolstraat), vv Gomos (Schapendrift), De Vijversburg (Meent) en De Wiekslag (Grootveenweg). Behalve bij de Vijversburg is
momenteel op elke andere locatie al wel een AED beschikbaar, maar nog niet openbaar en dus ook niet 24 uur per dag”, zo laat het bestuur weten. “De bepaling van goede locaties neemt wat tijd in beslag. Je
moet kijken naar de bereikbaarheid van bepaalde gebieden, het aantal inwoners per wijk, de
risicogroeperingen, plaatsen waar al AED’s hangen, een redelijke verdeeldheid qua dekking, enzovoorts”.

De AED’s komen net als bij De Brinkhof in een kast aan de buitengevel te hangen. Die kasten kunnen met een code worden geopend. Deze code wordt op afstand ‘ingeschoten’ door de meldkamer en de burgerhulpverlener krijgt hem via een sms of app binnen op de mobiele telefoon. Hiervoor moet je echter wel zijn aangesloten bij Hartslag-Nu. Om je aan te sluiten bij Hartslag-Nu is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van een geldig reanimatie-diploma. Want hoewel o.a. op internet nog wel eens anders wordt beweerd, mag je officieel zonder dit diploma geen AED bedienen. “Je leest altijd wel dat iedereen hem mag gebruiken, maar het is niet alleen een kwestie van stickers plakken en op een knop drukken”, legt bestuurslid Remko Nieboer uit. “Je moet de patiënt kunnen
analyseren, de medische toestand inschatten en onder andere een ABCDE-methode kunnen toepassen.
Dat is een Engelse afkorting, die staat voor het contoleren van Airway, Breathing, Circulation, Disability
en Exposure. Niet elke persoon die omvalt en niet meer reageert heeft namelijk per definitie een
hartaanval. Het kan ook een beroerte, epileptische aanval, onwel wording of verstikking zijn. Het is dus
van groot belang dat je weet hoe je moet handelen”.

Een AED (automatische externe defibrillator) zorgt er voor dat het hart bij een fibrillatiestoornis
(hartaanval) zo veel mogelijk terug wordt gebracht in een acceptabel ritme. Bij een hartstilstand doet de
AED in principe niks, omdat hij geen ritme meet die hij moet herstellen. Toch moet de AED altijd worden
aangesloten, omdat van de buitenkant vaak moeilijk is te zien wat de status van het hart van de patiënt
is. Er moet echter ook altijd handmatig gereanimeerd worden, om de kans op overleven te vergroten.
De ambulancedienst heeft in Drenthe en dus ook in Norg een wettelijke opkomsttijd van 15 minuten. Vaak
wordt dit overigens niet gehaald. De primaire ambulance komt uit Roden, maar als deze niet beschikbaar
is moet er een voertuig uit Assen of Oosterwolde komen. Het is dus van groot belang dat er
burgerhulpverleners beschikbaar zijn die een eerste inzet kunnen doen. Volgens de gegevens van
Hartslag.nu zijn er in Norg op dit moment 64 mensen bij deze organisatie aangesloten. Dat is omgerekend
naar het aantal inwoners (3.740) een mooi aantal, maar er kunnen natuurlijk altijd hulpverleners bij. Niet
iedereen is namelijk 24 uur per dag beschikbaar. Een gemiddelde reanimatie is zwaar werk en je hebt
toch zeker 3 tot 6 personen nodig om continue door te gaan. Je moet elkaar als het kan om de twee
minuten afwisselen.
Nieboer, brandweerman van beroep, gaat verder: “In de grotere steden rukt naast de ambulance ook de brandweer uit voor reanimaties. Vanuit de kazerne waar ik werk (Rotterdam-Noord) rijden we gemiddeld 2 tot 7 keer per week voor een AED-melding. In de meeste gevallen zijn we ook nog eens vóór de ambulance ter plaatse. Ik krijg wel eens de vraag waarom de brandweer in Norg niet voor reanimaties rijdt. Maar dat heeft geen zin. Die gasten hier zijn overigens op dezelfde professionele manier opgeleid
en weten precies wat ze moeten doen, maar het betreft een vrijwillige brandweerpost. Dat houdt in dat ze eerst vanaf huis of werk naar de kazerne moeten komen, wachten tot ze compleet zijn (minimaal 6
mensen) en dan mogen uitrukken. Ze kunnen beter individueel naar het adres van de melding gaan en daar hun kennis en kunde inbrengen. Dat scheelt 5 tot 9 minuten. Bij een reanimatie is dat zeer kostbare tijd. Overigens gaat het nu ook op die manier en dat is goed”.
Nieboer is samen met collega-bestuurslid Hendrikus Been (zelf 25 jaar brandweerman geweest) de kartrekker van het AED-project in Norg. Om het gewenste aantal nieuwe AED-locaties te kunnen realiseren is naar schatting een bedrag van ca. €7.500,- nodig. Naast hun eigen bijdrage, rekent de Belangenvereniging Norg op financiële steun uit het plaatselijke bedrijfs- en verenigingsleven, de Gemeente Noordenveld en de Veiligheidsregio Drenthe. “Zodra het exacte bedrag dat we nodig hebben via offertes bekend is gaan we de instanties benaderen. Indien nodig gaan we daarnaast nog andere opties aanschrijven”, zo geeft men te kennen. De Belangenvereniging hoopt het AED-project vóór de zomer van dit jaar te kunnen realiseren.
In Norg zijn overigens nog een aantal extra locaties waar een AED hangt, die beperkt beschikbaar zijn. De meeste tijdens openingstijden. Voorbeelden zijn de praktijk voor fysiotherapie aan de Roeghoornweg, de beide huisartsenpraktijken, het Molenduinbad, Hotel Karsten en enkele particulieren die een AED thuis hebben. De Belangenvereniging gaat bekijken of deze AED’s op beperkte tijdstippen kunnen worden meegenomen in de alarmering. We hebben met dit plan overigens ook nog steeds een zogenaamd ‘grijs gebied’, want de oostkant van Norg, inclusief de Oosterduinen, verdiend nog de nodige aandacht. We gaan daar in een later stadium over brainstormen, als het Oosterveld wat meer vorm gekregen heeft. Wellicht is de het geplande zorghotel op de plaats van De Vluchtheuvel een optie voor een 7e AED.

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *