Noordenveld presenteert raads- en coalitieakkoord – Ambitieuze plannen haalbaar als er geen tegenvallers opdoemen

 

“We hebben de burger van Noordenveld heel hard nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om sociaal wijkbeheer. We stellen ons voortaan proactief en niet reactief op.” Dat zei Menne Kamminga van coalitiepartij ChristenUnie over de plannen van de partijen in de gemeenteraad van Noordenveld om inwoners nog meer te laten participeren dan voorheen. Kamminga deed zijn uitspraak bij de presentatie van het raads- en coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 In het gemeentehuis van Noordenveld. “We spelen in op initiatieven in en uit de samenleving en gaan daar actief mee aan de slag. Daar vervult ook de ambtelijke organisatie een belangrijke rol in.”

Gezamenlijk belang

Participatie en een betere toegankelijkheid van de gemeente zal niet alleen plaats vinden via voorlichtingsbijeenkomsten, maar alle middelen – inclusief social media – worden uit de kast gehaald om in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de inwoners van Noordenveld. In het raadsakkoord zijn zaken neergelegd waar alle partijen in de gemeenteraad het op hoofdlijnen over eens zijn. “Natuurlijk zijn er verschillen tussen de partijen, maar we hebben ook een gezamenlijk belang dat we allemaal het beste willen voor onze gemeente”, stelde Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld. “Maar er zijn ook nog genoeg punten die discussie zullen opleveren.”

Er zijn onder meer plannen voor de komst van een jeugdraad, een dorpenfonds (waarin ruim één miljoen euro beschikbaar wordt gesteld) en de partijen willen een meerjarenplan voor de woningbouw.

De hondenbelasting wordt eindelijk afgeschaft, een voorgenomen besluit waarmee Noordenveld de laatste gemeente is in Drenthe. Het is de bedoeling dat de bevolking ook nog op de akkoorden mag reageren. Volgens Rikus Koopman (fractievoorzitter Gemeentebelangen) is het coalitieprogramma ambitieus, maar realistisch. “We hebben het globaal door laten rekenen door de ambtelijke organisatie en de plannen lijken haalbaar. Onverwachte tegenvallers daargelaten natuurlijk.”

De nieuwe coalitie in Noordenveld bestaat uit Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en CDA/CU, heeft met vijf politieke partijen 17 van de 23 raadszetels. Alle politieke partijen hebben hun handtekening gezet onder een raadsakkoord dat als titel ‘Noordenveld weet raad’ heeft meegekregen. Bij de totstandkoming van het raadsakkoord mochten alle politieke partijen hun belangrijkste punten aandragen. Een deel van die punten is verder uitgewerkt in het coalitieakkoord. Logischerwijze willen alle partijen dat de gemeente een gedegen financieel beleid gaat voeren.

Duurzaamheid, afval en woningbouw leveren zeker discussie op

Saai zal het zeker niet worden, stellen de fractievoorzitters in hun antwoord op de vraag of door de overeenstemming in de akkoorden er nog wel discussie plaats gaat vinden. Duurzaamheid, woningbouw en het afvalbeleid zullen zeker discussie opleveren werd al meteen duidelijk. Er worden weliswaar plannen gemaakt, maar hoe die er in de praktijk uit moeten komen te zien daar verschillende partijen inhoudelijk over van mening. Op het gebied van duurzaamheid komen er bijvoorbeeld proefwijken hoe er het beste invulling aan kan worden gegeven.

Burgemeester Klaas Smid is er trots op dat de partijen met een raadsakkoord op de proppen zijn gekomen. “In Nederland – ik heb daar al eerder op gewezen – is veel onnodige polarisatie. Kiezers en inwoners zitten niet te wachten op onnodige strijd in de gemeenteraad. Daarom ben ik blij dat alle fracties erin geslaagd zijn tot een akkoord te komen. We doen het uiteindelijk voor de mensen in onze gemeente.”

Sceptisch

De VVD was aanvankelijk sceptisch over het plan een raadsakkoord op te stellen. Fractievoorzitter Robert Meijer: “Maar we hebben gemeend ons constructief op te moeten stellen en wilden daarbij ook onze punten binnenhalen.” Een van die punten is de afschaffing van hondenbelasting. Ook het afvalbeleid is speerpunt voor de VVD.

In het coalitieakkoord staat dat de centrumvisie voor Roden snel moet worden uitgevoerd. Maar er komt ook een een centrumvisie voor de kernen Nieuw-Roden, Norg en Peize. Norg heeft extra geluk: de reserve van 1,1 miljoen euro van de voormalige gemeente Norg om te investeren in de oude gemeente Norg. Een gedeelte hiervan is beschikbaar voor sociale woningbouw. “We willen de plannen samen met alle partijen die betrokken zijn tot stand laten komen”, aldus Rikus Koopman.

Verdeling portefeuilles

De portefeuilles van de wethouders zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Henk Kosters (Gemeentebelangen) blijft onder meer verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, de Omgevingswet, regio Groningen-Assen en economische zaken.

Alex Wekema (PvdA) houdt zich opnieuw bezig met sociale zaken, onderwijs, kunst en cultuur, maar heeft nu ook financiën en verkeer en vervoer in zijn takenpakket.

Jeroen Westendorp (CDA/CU) is verantwoordelijk voor toerisme en recreatie, afvalbeleid volksgezondheid, jeugd, toerisme en sport.

Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) heeft openbare ruimte (groenonderhoud) woningcorporaties, duurzaamheid, milieu en zorg en welzijn in haar portefeuille.

Burgemeester Klaas Smid is naast zijn wettelijke taken verantwoordelijk voor Veenhuizen, de jeugdraad, vernieuwing democratie en participatie en de gasopslag.

Op maandagavond 7 mei worden tijdens een extra raadsvergadering om 20.00 uur deze concept bestuursakkoorden besproken en vastgesteld.

 

 

 

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *