NATUURMONUMENTEN HOUDT LANDSCHAPSCAFE IN BEWEGINGSCENTRUM NORG

Op dinsdag 10 april organiseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een landschapscafé in het Bewegingscentrum Norg vanaf 19.00 uur. Tijdens dit landschapscafé worden de uitkomsten van het Gebiedskompas Norger Esdorpenlandschap met u gedeeld. Het Gebiedskompas is ontstaan vanuit de streekconferentie Norg 100 uit 2015 en vanuit een behoefte aan een samenhangende landschapsvisie. Vanuit de Norg 100 waren al een aantal groepen opgestaan die hebben meegedacht over verschillende thema’s die van invloed zijn op het landschap. Hieruit zijn 4 hoofdthema’s naar voren gekomen:
– natuur
– landbouw
– recreatie
– cultuurhistorie

Deze 4 hoofdthema’s waren leidend voor het gebiedskompas en zijn verder uitgewerkt tot speerpunten. Het idee van het Gebiedskompas is om uiteindelijk, samen met de inbreng van de omgeving, een zogeheten “Naoberschap 2.0” invulling te geven aan de speerpunten. Uiteraard wordt u hierover verder voorgelicht tijdens het landschapscafé.

Programma:
– 19.00 uur: inloop met koffie & thee
– 19.30 uur: welkom
– 19.40 uur: uitleg over de totstandkoming van het Gebiedskompas Norger Esdorpenlandschap (Jacob Heitman)
– 19.55 uur – 20.35 uur: Thema presentaties 10 minuten per onderwerp
o landbouw – Sietske Hilhorst, LTO
o cultuurhistorie – Rudy Rijks, Boermarke Westeinde Norg
o recreatie – Kim Pierik, Natuurmonumenten
o natuur – Bert Dijkstra, Landschapsbeheer Drenthe
– Pauze: 20.35 uur – 21.00 uur (publiek wordt in de gelegenheid gesteld notities met op/- aanmerkingen te plakken op grote themakaarten)
– 21.00 uur: toelichten van de notities
– Hoe nu verder met het Naoberschap 2.0? Henk Kosters, gemeente Noordenveld
– 21.20 uur: na borrelen, 2 consumpties gratis, daarna voor eigen rekening

Aanmelden kan bij Kim Pierik via k.pierik@natuurmonumenten.nl tot en met 7 april aanstaande.

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *