Herziening rampenbestrijdingsplan ondergrondse gasopslag Langelo

Met behulp van het rampbestrijdingsplan bereiden hulpdiensten, de gemeente, het waterschap en de NAM zich voor op mogelijke incidenten die zich op de locatie kunnen voordoen; ook als die risico’s heel klein zijn. Het huidige rampbestrijdingsplan voor de gasopslag Langelo is recent herzien. Herziening vindt iedere drie jaar plaats.

Van 9 oktober tot en met 20 november ter inzage
Na een herziening wordt een rampbestrijdingsplan zes weken ter inzage gelegd. In de periode van 9 oktober tot en met 20 november kan dit op het gemeentehuis in Roden en op het kantoor van de Veiligheidsregio Drenthe (Mien Ruysweg 1, Assen). U kunt het plan ook inzien op www.vrd.nl/gasopslaglangelo

 Contactpersoon is mevrouw F. Boudestein, tel: 06-31682001, e-mail: femke.boudestein@vrd.nl.

Op de website kunt u:
een vraag stellen;
vóór 17/10 uw interesse aangeven voor een informatiebijeenkomst;
(indien u belanghebbende bent) een zienswijze indienen. (Een zienswijze kan ook schriftelijk of mondeling worden ingediend.)
Informatiebijeenkomst: bij voldoende belangstelling
Bij voldoende belangstelling organiseert Veiligheidsregio Drenthe een informatiebijeenkomst in de regio. Heeft u via de website uw interesse aangegeven, dan ontvangt u hierover een bericht.

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *